Zr?wnowa?ony dom na wydmie

Bloemendaal | MAC

2 stycznia 2014 | Architektura | Miejsca |

Du?o naturalnego ?wiat?a, surowe arkusze drewna sosnowego, wreszcie mo?liwo?? nieustannego podziania krajobrazu – to wszystko sta?o si? udzia?em mieszka?c?w rezydencji w niewielkiej miejscowo?ci w Holandii.

Wn?trza stworzy?o holenderskie studio i29. To w?a?nie jego architekci zostali poproszeni o zaaran?owanie przestrzeni w zr?wnowa?onym domu, zaprojektowanym dla prywatnego inwestora.

Du?o naturalnego ?wiat?a, surowe arkusze drewna sosnowego, wreszcie mo?liwo?? nieustannego podziania krajobrazu – to wszystko sta?o si? udzia?em mieszka?c?w rezydencji w niewielkiej miejscowo?ci w Holandii.

Wn?trza stworzy?o holenderskie studio i29. To w?a?nie jego architekci zostali poproszeni o zaaran?owanie przestrzeni w zr?wnowa?onym domu, zaprojektowanym dla prywatnego inwestora.

Dom jest po?o?ony na skraju wydmy Krennemer w miejscowo?ci Bloemendaal, w otoczeniu zielonego krajobrazu, kt?ry tworz? drzewa i dzika ro?linno??. Architekci wpisali w nie minimalistyczn? struktur? obiektu. Wn?trze oferuje wi?c proste i zarazem czyste po??czenie geometrii z mn?stwem naturalnego ?wiat?a. To rozwi?zanie by?o mo?liwe ze wzgl?du na zastosowanie du?ych szklanych tafli, kt?re pozwalaj? na podziwianie dookolnego krajobrazu.

Wn?trza wyposa?ono r?wnie? w naturalne arkusze drewna sosnowego, kt?re w surowej postaci zaznaczaj? wszystkie meble i akcesoria obecne w domu – szafki, szafy, ?ciany, drzwi, ???ka czy kominek. Do centralnego atrium dociera ?wiat?o z ogromnego ?wietlika – jego pionowa cyrkulacja sprawia, ?e docieraj?ce naturalne ?wiat?o odbija si? na bia?ych ?cianach, a zarazem na kolorowej betonowej pod?odze.

Wi?cej: www.i29.nl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Zielono mi!

Zielono mi!

Dilbeek | 2 kwietnia 2024

Niezwykła metamorfoza domu z ubiegłego wieku od Madam Architectuur