Claudio Luti specjalnie dla „Design Alive”

Mediolan | EZ

2 stycznia 2014 | Design | Ludzie |

Claudio Luti. Prezes ikonicznej w?oskiej marki Kartell. Od niedawna trz?sie te? najwi?kszymi na ?wiecie targami wyposa?enia wn?trz, kwietniowymi Salone del Mobile w Mediolanie. – Dla sklep?w w mie?cie to jest najlepszy tydzie? w roku. To jest wa?niejszy czas ni? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Taks?wkarze, sklepy i hotele zawsze pytaj?, czy nie mogliby?my organizowa? targ?w dwa razy do roku? Ka?dy o to pyta, ale to niemo?liwe – opowiada „Design Alive” szef iSaloni.

Claudio Luti. Prezes ikonicznej w?oskiej marki Kartell. Od niedawna trz?sie te? najwi?kszymi na ?wiecie targami wyposa?enia wn?trz, kwietniowymi Salone del Mobile w Mediolanie. – Dla sklep?w w mie?cie to jest najlepszy tydzie? w roku. To jest wa?niejszy czas ni? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Taks?wkarze, sklepy i hotele zawsze pytaj?, czy nie mogliby?my organizowa? targ?w dwa razy do roku? Ka?dy o to pyta, ale to niemo?liwe – opowiada „Design Alive” szef iSaloni.

– Chcia?bym mie? na targach wszystkie najlepsze i najwi?ksze firmy, a same targi powinny by? bardziej skumulowane i powinny szanowa? czas, jaki ludzie tam sp?dzaj? – zdradza Claudio Luti. – Jedn? z rzeczy, nad kt?r? pracuj?, to obni?enie cen hoteli w czasie targ?w. Hotele spekuluj?. W przysz?ym roku otwieramy trzy nowe, wielkie hotele na Expo 2015, kiedy ma przyjecha? 20 mln zwiedzaj?cych. To pomo?e zmieni? t? sytuacj?. Powinni?my te? pr?bowa? skoordynowa? wszystkie imprezy, kt?re odbywaj? si? w Mediolanie w trakcie tygodnia designu, ale nie wiem, czy mog? cokolwiek zrobi?. Nie jestem organizatorem ca?o?ci, a pojedyncze instytucje nie chc? tego zrobi?. Tu nie jest jak w Nowym Jorku, gdzie miasto koordynuje wszystkie wydarzenia zwi?zane z designem.

Pe?en wywiad Wojciecha Trzcionki z Claudio Lutim w dziewi?tym numerze kwartalnika „Design Alive”
Magazyn znajdziesz: tutaj
Prenumerat? zam?wisz: tutaj

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Mediolan Zmartwychwstanie

Mediolan Zmartwychwstanie

Mediolan | 13 września 2021

Pierwsze takie targi w historii. Kompletnie odmienione. Po 30 miesiącach przerwy