Projektanci stworzyli… piwo

Praga | MAN

17 stycznia 2014 | Design | Ludzie | Rzeczy |

O tym, jak du?? rol? w czeskiej kulturze odgrywa piwo, nikogo specjalnie przekonywa? nie trzeba. Wystarczy przypomnie? sobie lektur? dzie? Bohumila Hrabala czy wizyt? w kinie na filmach Jirziego Menzla. Do zwi?zk?w ze z?ocistym trunkiem przyznaj? si? tak?e projektanci z formacji Okolo.

O tym, jak du?? rol? w czeskiej kulturze odgrywa piwo, nikogo specjalnie przekonywa? nie trzeba. Wystarczy przypomnie? sobie lektur? dzie? Bohumila Hrabala czy wizyt? w kinie na filmach Jirziego Menzla. Do zwi?zk?w ze z?ocistym trunkiem przyznaj? si? tak?e projektanci z formacji Okolo.

Czeska formacja, kt?ra w swoich projektach potrafi ??czy? r??ne formy ludzkiej aktywno?ci, nie tylko bezpo?rednio zwi?zanych z designem czy architektur?, odwa?nie si?ga tak?e po w?asne inspiracje i fascynacje. – Nie jest tajemnic?, ?e jedn? z naszych ulubionych czynno?ci jest wsp?lne picie piwa z przyjaci??mi – przyznaje Adam ?t?ch z Okolo.

Tw?rcy dzia?aj?cy na co dzie? w Pradze nawi?zali wsp??prac? z ma?ym browarem, dzia?aj?cym w miejscowo?ci Vy?kov – to w?a?nie tam zi?ci?y si? pragnienia projektant?w, by stworzy? piwo pod w?asn? mark?. Nap?j jest dost?pny w wersji jasnej oraz ciemnej. Projektanci z Okolo stworzyli rzecz jasna opakowania i ich projekt graficzny, przejrzysty i minimalistyczny. Piwo jest dost?pne nie tylko w pojedynczych butelkach, ale r?wnie? w kartonowym czteropaku. Ca?o?? uzupe?niaj? podk?adki oraz otwieracze, r?wnie? wymy?lone przez czeskich projektant?w.

Na razie piwa Okolo mo?na skosztowa? w trzech praskich lokalach: Bistro 8, I Need Coffee oraz Bukowski’s bar. A tak?e podczas okoliczno?ciowych wydarze? zwi?zanych z projektowaniem.

Wi?cej: www.okoloweb.cz, www.okolopivo.cz

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Ołtarz na szpargały

Ołtarz na szpargały

Praga | 22 października 2023

Jiří Krejčiřík stworzył kolekcjonerską serią oryginalnych mebli. Zaskakują!