Magnetyczne suknie

Amsterdam | MAK

17 stycznia 2014 | Ludzie | Rzeczy | Styl życia |

Dw?jka holenderskich projektant?w – Iris van Herpen oraz J?lan van der Wiel po??czy?a si?y, by stworzy? kolekcj? odzie?ow?. Nie by?oby w tym nic dziwnego, gdyby nie wykorzystana technologia, kt?rej piewc? sta? si? van der Wiel, polegaj?ca na zastosowaniu si? magnetycznych i stalowych opi?k?w.

Dw?jka holenderskich projektant?w – Iris van Herpen oraz J?lan van der Wiel po??czy?a si?y, by stworzy? kolekcj? odzie?ow?. Nie by?oby w tym nic dziwnego, gdyby nie wykorzystana technologia, kt?rej piewc? sta? si? van der Wiel, polegaj?ca na zastosowaniu si? magnetycznych i stalowych opi?k?w.

To van der Wiel zaproponowa? wsp??prac? Iris van Herpen, znanej nie tylko w Holandii projektantce odzie?owej. By? ju? po swoich do?wiadczeniach zwi?zanych z wykorzystaniem si? grawitacji w projektowaniu – powsta?e w ten spos?b obiekty by?y ju? nagradzane, m.in Gravity Stool zwyci??y? w konkursach w 2012 roku: [D3] Contest dla m?odych tw?rc?w podczas targ?w meblarskich IMM w Kolonii oraz podczas festiwalu DMY w Berlinie.

We wsp?lnej realizacji z van Herpen poszed? jednak jeszcze dalej – teraz ?elazne opi?ki, po??czone z ?ywicami zosta?y naniesione na tkaniny, a nast?pnie poddane dzia?aniom magnes?w. W ten spos?b powstaj? kolczaste i nieregularne tekstury. Van der Wiel przyzna?, ?e takie wykorzystanie tej technologii tworzy obiekty jeszcze bardziej elastyczne. Powsta?a w ten spos?b kolekcja sukni zachowuje si? podczas u?ytkowania niczym naturalna sk?ra.

Ka?da z sukni powstawa?a ok. trzech tygodni, ich wzory stworzy?a oczywi?cie van Herpen. Sta?y si? elementem kolekcji jesie?-zima 2013, prezentowanej m.in. w Pary?u w zesz?ym roku. Niewykluczone, ?e wsp??praca b?dzie dalej si? rozwija? zw?aszcza, ?e projektantom po g?owie chodzi m.in. mo?liwo?? tworzenia magnetycznych sukni na ciele u?ytkownika.

Wi?cej: www.jolanvanderwiel.com, www.irisvanherpen.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Zielono mi!

Zielono mi!

Dilbeek | 2 kwietnia 2024

Niezwykła metamorfoza domu z ubiegłego wieku od Madam Architectuur