Kuchenne rewolucje

Warszwa | ŁUKASZ POTOCKI

8 lutego 2014 | Design | Rzeczy | Styl życia |

Ikea zdecydowa?a si? na ca?kowit? zmian? asortymentu kuchennego. We wszystkich sklepach marki w Polsce powstanie 109 ekspozycji ca?kowicie nowych wn?trz.

Jak informuje marka, nowe wn?trza kuchenne zaplanowano w taki spos?b, aby jak najlepiej odzwierciedla?y potrzeby lokalnego rynku, bior?c pod uwag? rozk?ad kuchni, powierzchni? mieszka?, a tak?e wsp??czesne trendy i upodobania mieszka?c?w. Wi?kszo?? kuchni b?dzie dost?pna w jasnej kolorystyce, kt?ra jest coraz cz??ciej wybierana przez polskich konsument?w i nawi?zuje do stylu skandynawskiego.

Ikea zdecydowa?a si? na ca?kowit? zmian? asortymentu kuchennego. We wszystkich sklepach marki w Polsce powstanie 109 ekspozycji ca?kowicie nowych wn?trz.

Jak informuje marka, nowe wn?trza kuchenne zaplanowano w taki spos?b, aby jak najlepiej odzwierciedla?y potrzeby lokalnego rynku, bior?c pod uwag? rozk?ad kuchni, powierzchni? mieszka?, a tak?e wsp??czesne trendy i upodobania mieszka?c?w. Wi?kszo?? kuchni b?dzie dost?pna w jasnej kolorystyce, kt?ra jest coraz cz??ciej wybierana przez polskich konsument?w i nawi?zuje do stylu skandynawskiego.

– W dzisiejszych czasach kuchnia to jedno z najwa?niejszych pomieszcze? w domu. Emocjonalnie kojarzy si? z jedzeniem i ciep?em oraz daje poczucie bezpiecze?stwa, a jednocze?nie mamy do niej racjonalne podej?cie i chcemy, aby by?a funkcjonalna. Dzi?ki nowemu systemowi mebli kuchennych i jego innowacyjnym, elastycznym rozwi?zaniom ka?dy b?dzie m?g? mie? kuchni?, kt?ra najlepiej odpowiada jego potrzebom i marzeniom – kuchni? na swoj? miar? – powiedzia?a Evelyn Higler, dyrektor generalny Ikea w Polsce.

We wszystkich sklepach Ikea w Polsce powstanie 109 ekspozycji ca?kowicie nowych wn?trz. B?dzie tam mo?na znale?? r??norodne propozycje wystroju kuchni: w stylu tradycyjnym, nowoczesnym oraz typowo skandynawskim. Na potrzeby projektu zatrudnionych zostanie ponad 160 os?b z firm zewn?trznych. Podczas procesu przebudowy, kt?ra potrwa oko?o 7 tygodni, dzia?y kuchenne w sklepach Ikea w Polsce b?d? ca?kowicie zamkni?te dla odwiedzaj?cych.

Nowe kuchnie wejd? do asortymentu Ikea 1 kwietnia.

Wi?cej: www.ikea.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: