„WODNY” PROJEKT JOOSTA HAASA

MARCIN MOŃKA

AMSTERDAM 31.1.2014

DESIGN RZECZY

Tell it to the marines - tak nazywa si? nietypowa ??dka, stworzona przez absolwenta Hogeschool voor de Kunsten w Utrechcie. Najpierw holenderski projektant przeprowadzi? badania, opieraj?c si? na schematach popularnych ?odzi Allison, a nast?pnie zaproponowa? wsp??prac? nad projektem firmom: Prima i PilloPak - odpowiednio specjalistom od ?rodowiska oraz tworzenia opakowa?.

W efekcie powsta?a ??d? w 100 procentach poddaj?ca si? recyklingowi. Co wi?cej, do jej powstania pos?u?yli si? nowym materia?em, opieraj?cym si? na bazie papieru (tak?e z odzysku), kt?ry jest ca?kowicie przyjazny dla ?rodowiska. Ten materia?, jak deklaruje projektant, mo?e sta? si? alternatyw? dla p?yt MDF, p?yt wi?rowych czy innych surowc?w, wykorzystywanych do produkcji obiekt?w trwa?ych. Tell it to the marines powstaje z jednego arkusza. Prototyp.

Wi?cej: www.joosthaas.nl

Łódka Tell it to the marines. fot. Materiały prasowe

Stworzył ją Joost Haas, absolwent Hogeschool voor de Kunsten w Utrechcie. fot. Materiały prasowe