„WorkScape”. Nowa przestrzeń pracy

Berlin | ELIZA ZIEMIŃSKA

5 lutego 2014 | Architektura | Rzeczy |

Styl i charakter pracy ulegaj? ci?g?ym zmianom. Post?puj?ca globalizacja, digitalizacja, zaanga?owanie wielu kultur i mnogo?? procedur z jednej strony, w po??czeniu z hierarchicznymi strukturami korporacji z drugiej, ods?aniaj? przed pracodawcami i pracownikami obiecuj?ce mo?liwo?ci. Zmiany te stawiaj? r?wnie? nowe wyzwania przed architektami i projektantami przestrzeni przeznaczonych do pracy.

„WorkScape” to nowy album niemieckiego wydawnictwa Gestalten po?wi?cony architekturze dedykowanej wsp??czesnym miejscom pracy. Prezentowane projekty pochodz? ze ?wiatowej s?awy pracowni architektonicznych i stanowi? najbardziej innowacyjne i interesuj?ce przyk?ady budynk?w i wn?trz tego typu. Po?r?d projekt?w prezentowanych w albumie mo?na znale??: kampus w Filadelfii z pracowni Meyer Scherer & Rockcastle, siedzib? Eneco w Rotterdamie projektu Hofman Dujardin Architects oraz nietypowy biurowiec z Kopenhagi zaprojektowany przez 3XN.

W albumie znalaz?o si? miejsce na prezentacj? zar?wno miejsc pracy indywidualnej jak i typowych przestrzeni biurowych opartych na planie otwartym. Po?r?d licznych przyk?ad?w sal konferencyjnych, pomieszcze? pracy zespo?owej i przestrzeni reprezentacyjnych znajduje si? tu r?wnie? dokumentacja mniej oficjalnych pomieszcze? takich jak aneksy kuchenne i pokoje wypoczynkowe. WorkScape analizuje tak?e mniej konwencjonalne aspekty ?rodowiska pracy, kt?re ilustruj? zmiany w ?wiecie biznesu. W biurowcach coraz cz??ciej pojawiaj? si? takie miejsca jak pomieszczenia przeznaczone do zabawy dla dzieci, ekologiczne sto??wki, czy parkingi ze stacj? ?adowania dla samochod?w elektrycznych.

Publikacja ta daje nowe spojrzenie na wsp??czesne ?rodowisko pracy, staj?c si? znakomitym punktem odniesienia dla architekt?w i projektant?w. Mo?e by? r?wnie? inspiracj? dla firm i pracodawc?w, kt?rzy szukaj? sposobu na przekszta?cenie ?rodowiska pracy, tak by nie tylko robi? wi?ksze wra?enie na klientach, ale tak?e po to, by lepiej pracowa?.

?WorkScape, New Spaces for New Work?, autorzy Sofia Borges, Sven Ehmann, Robert Klanten, 240 stron, wydawnictwo Gestalten, cena 39,90 euro.

Wi?cej: www.shop.gestalten.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Kreatywna Szpitalna

Kreatywna Szpitalna

Warszawa | 25 lipca 2023

Dot Architekci zaprojektowali siedzibę znanej agencji w stolicy