Meeting Point Foksal. Spotkania z architekturą miast jutra

Startuje nowy cyklu spotkań związanych z architekturą Meeting Point Foksal. Jego ideą jest pobudzenie otwartej debaty na temat tworzenia zrównoważonych miast. Na wydarzenia zapraszani będą wybitni architekci oraz eksperci z wielu powiązanych dziedzin.

Pod hasłem Meeting Point Foksal, wraz z autorami najbardziej inspirujących budowli ostatnich lat, rozwijać się będzie otwarty think tank, który w duchu wymiany wiedzy i pomysłów, będzie miejscem zderzania idei i potrzeb.

– Będziemy angażować wszystkich tych, którym bliska jest nie tylko architektura, ale też nowa energia i otwartość przestrzeni miejskich – zapowiada Przemo Łukasik, moderator cyklu Meeting Point Foksal.

I dodaje: – Chcemy wsłuchać się w głosy architektów, urzędników, urbanistów i specjalistów od pejzażu. Zaprosić do dyskusji varsavianistów, studentów, socjologów, ale także praktyków z zakresu odpowiedzialności społecznej i ESG. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji tworzyć będą przyjazne, pełne zieleni strefy, czerpiące z lokalnego potencjału i historii tych miejsc. Jak sprawić, by były naturalne i otwarte, by aktywnie zapraszały szerokie grono odbiorców do współtworzenia ich unikalnego charakteru.

Meeting Point Foksal. Kiedy i gdzie

Pierwszym z serii wydarzeń będzie gościnny wykład „Francuskie doświadczenia architektoniczne. Inspiracje dla tworzenia przyjaznych ekosystemów w centrach miast”, Frédérica Chartier i Pascale Dalix z paryskiej pracowni architektonicznej ChartierDalix. Spotkanie odbędzie się 8 września, godz. 17.30 w Pawilonie Wystawowym SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Miasta St. Warszawy, NGOs, architektów i varsavianistów, którzy spróbują odpowiedzieć na pytania: jak tworzyć przyjazne, pełne życia, zrównoważone przestrzenie w centrach aglomeracji, jak komponować zieleń, by przekładała się na dobrostan społeczności miejskich, a także, czy stymulowanie poczucia wspólnoty to kierunek, jaki obierze architektura miast przyszłości. Spotkania są otwarte.

Meeting Point Foksal. O wykładzie

Architekci Frédérica Chartier i Pascale Dalix opowiedzą o projektach, w których architektura jest postrzegana jako złożony system, który łączy w sobie gościnność życia, poezję i wspólne dobro.

– Od lasów pasterskich po farmy przemysłowe, ludzka organizacja postępowała w kierunku oddzielenia miasta od wsi, miasta od rolnictwa, metropolii od obszarów wiejskich. Te opozycje opierają się na założeniu panowania ludzkości nad naturą oraz pragnieniu racjonalizacji i utowarowienia życia. Zagęszczenie miast niekoniecznie tworzy więzi społeczne. Być może najbardziej odpornymi miastami będą te, które są skłonne przywrócić pewną elastyczność w organizacji przestrzeni, zachęcając do różnorodności na bardzo lokalnych poziomach? – mówią Frédéric Chartier i Pascale Dalix.

Celem pracowni ChartierDalix jest projektowanie przestrzeni, które wymagają utrzymywania i pielęgnowania we wszystkich skalach, aby na powrót wprowadzić spójność między ludźmi a naturą. Jej założyciele wierzą, że sposobem na zaszczepienie poczucia wspólnoty w przestrzeni miejskiej, na ponowne przemyślenie pojęć równości i dzielenia się – jest zieleń. Wprowadzenie natury jako elementu składowego architektury wymaga zaakceptowania niewiadomych związanych z naturalnym rozwojem środowiska naturalnego.

– W naszych projektach staramy się zapewnić nową równowagę dla miast jutra, by rezonowały z pierwotnymi potrzebami budowania wspólnot i powrotu do korzeni. Tworzymy przyjazne ekosystemy, które odzwierciedlają naturalny rytm współżycia człowieka z naturą – wyjaśniają architekci.

Biuro architektoniczne ChartierDalix

Założone w 2008 roku przez Frédéricę Chartier i Pascala Dalix, do dziś zrealizowało ponad dwadzieścia budynków, w tym m.in. wieżę Monparnasse w Paryżu czy Université de droit Paris I. Pracownia otrzymała szereg nagród w konkursach międzynarodowych i wygrała międzynarodowe konkursy. 2019 r. Frédéric Chartier i Pascale Dalix zostali mianowani przez Ministerstwo Kultury Kawalerami Sztuki i Literatury. Pascale Dalix jest członkiem Académie d’architecture od września 2020 roku. Obszarem zainteresowania pracowni jest badanie, w jaki sposób budynki odzwierciedlają ewolucję współczesnych warunków życia. Badania te zostały zebrane w książce zatytułowanej „Hosting life: Architektura jako ekosystem” opublikowanej w 2019 roku przez ParkBooks.

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: