Magda, Powi?le, Kaskada – retro plakaty atakuj?

Łódź | MAK

12 stycznia 2014 | Ludzie | Rzeczy | Sztuka |

Pami?tka z ?odzi czy Warszawy w formie plakatu? Teraz, dzi?ki studiu GraFika mo?emy cieszy? si? towarzystwem jednego z obiekt?w architektonicznych, kt?re na sta?e wpisa?y si? w ?wiadomo?? nie tylko mieszka?c?w tych miast.

Retro plakaty GraFiki nawi?zuj? do stylistyki lat 60. i 70. Tych odniesie? jest zreszt? wi?cej, cho?by technika wykonania. Plakaty s? drukowane przy u?yciu szlachetnej techniki sitodruku w kilku kolorach, w limitowanych seriach, na grubym i matowym kartonie.

Pami?tka z ?odzi czy Warszawy w formie plakatu? Teraz, dzi?ki studiu GraFika mo?emy cieszy? si? towarzystwem jednego z obiekt?w architektonicznych, kt?re na sta?e wpisa?y si? w ?wiadomo?? nie tylko mieszka?c?w tych miast.

Retro plakaty GraFiki nawi?zuj? do stylistyki lat 60. i 70. Tych odniesie? jest zreszt? wi?cej, cho?by technika wykonania. Plakaty s? drukowane przy u?yciu szlachetnej techniki sitodruku w kilku kolorach, w limitowanych seriach, na grubym i matowym kartonie.

– Chcieliby?my zwr?ci? uwag? na walory architektury lat 60. i 70., cz?sto niedocenianej, niechcianej i niepotrzebnie modernizowanej. W pierwotnym kszta?cie i zaplanowanym przez urbanist?w otoczeniu budynki te mia?y du?? warto?? estetyczn? – wystarczy spojrze? na autentyczne poczt?wki z tamtych lat. Niestety docieramy tutaj do ostatnio cz?sto poruszanego w mediach problemu zaniedbania polskiej przestrzeni publicznej – przyznaje Katarzyna Jasi?ska z GraFiki.

Na plakaty trafi?y wi?c obiekty z ?odzi i Warszawy. Powsta?y ju? ??dzkie: Kaskada, Domus, Manhattan i Magda; Warszaw? na retro plakatach reprezentuj? z kolei Dworzec Powi?le, Rotunda oraz Emilia.

Ka?dy z nich ma swoj? histori?, jak cho?by ??dzkie osiedle Manhattan (zesp?? jednych z najwi?kszych w Polsce budynk?w mieszkalnych, wykonanych w konstrukcji szkieletowej „s?upowo-p?ytowej”) czy dom handlowy „Magda” przy ul. Piotrkowskiej.

Podobnie zreszt? jak warszawskie obiekty: Dworzec Powi?le – wybudowany w latach 1954-1963 do projektu Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka i wyremontowany przed kilkoma laty. Swoj? kilkudziesi?cioletni? histori? ma tak?e Emilia – dom handlowy, kt?ry by? nieod??cznym elementem powojennej historii stolicy, powsta?y na pocz?tku lat. 70., a w kt?rym np. kr?cono sceny do komedii Stanis?awa Barei („Co mi zrobisz, jak mnie z?apiesz”), a w ostatnich latach na swoj? siedzib? obra?o j? Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Ka?dy plakat jest numerowany i sygnowany. Kosztuj? od 74 do 94 z?.

Wi?cej: www.gra-fika.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Muzeum w budowie

Muzeum w budowie

Warszawa | 6 listopada 2022

Byliśmy na budowie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Nomad Warsaw. Nowy, uroczy butik ze sztuką użytkową na stołecznym Powiślu

Nomad Warsaw

Warszawa | 13 października 2020

Uroczy butik ze sztuką użytkową na stołecznym Powiślu

Adres prywatny. Zaglądamy do pracowni artystów

Adres prywatny

Warszawa | 18 września 2020

Wyjątkowy projekt pozwala zerknąć w zakamarki pracowni

Współczesne ikony na Open’erze [zdjęcia]

Ikony na Open'erze

gdynia | 16 lipca 2014

Wystawa kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Open'erze.