Koszmarna utopia?

warszawa | RÓŻA KUNCEWICZ

15 lutego 2014 | Sztuka | Wydarzenia |

Monumentalna architektura modernizmu, wielkie dyskursy, miejskie utopie, konceptualizm lat 70. – z tym kojarzymy wsp??czesn? Brazyli?. Jak dzisiaj wygl?da dialog z klasykami? M?odzi, brazylijscy arty?ci dzia?aj?cy zar?wno na polu sztuk wizualnych jak i architektury, dostrzegaj?c potrzeb? przedefiniowania zastanych, pos?gowych poj?? kultury zderzaj? je z aktualnymi problemami swojego kraju.

Tworzenie pod presj? uznanych narracji wymaga od m?odych tw?rc?w skonfrontowania si? i wyrobienia w?asnych postaw wzgl?dem historii i paradygmat?w kultury. Na wystawie zgromadzono prace, kt?re odnosz? si? do dziedzictwa klasyk?w: Alfreda Volpiego, Lygii Clark, H?lia Oiticiki, Am?lcara de Castro, Cildo Meirelesa, projekt?w L?cia Costy, Oscara Niemeyera, Liny Bo Bardi i Paula Mendesa da Rochy. Prezentowane prace prezentuj? spojrzenie m?odego pokolenia, kt?re nabra?o dystansu do modernistycznych utopii lub obserwuje aktualne przemiany w Brazylii poprzez pryzmat kultury ulicznej i popularnej.

Wiele prac zgromadzonych w Zachcecie prezentuje Marcelo Cidade, tw?rca niewielkiej rze?by przypominaj?cej z??czony kastet, od kt?rej pochodzi tytu? wystawy: „Amor e ?dio a Lygia Clark / Kocham i nienawidz? Lygii Clark”. W silny dialog z modernizmem s?ycha? szczeg?lnie w pracach artyst?w nawi?zuj?cych do postaci architekta Oscara Niemeyera, brazylijskiego Le Corbusiera. Czarno-bia?e fotografie Mauro Restiffe rejestruj? pi?kno i surowo?? ikonicznej architektury. Seria film?w Roberto Wintera i Guilherme Petersa prezentuje budynki s?ynnego architekta we wsp??czesnym kontek?cie. Instalacja Laercio Redondo ?Pami?tka z Brazylii? nawi?zuje do miasta Brasilii, zaprojektowanego i zbudowanego w ca?o?ci przez Niemeyera, kt?re dla jednych jest spe?nieniem modernistycznych marze?, a dla innych koszmarn? utopi?.

Arty?ci bior?cy udzia? w wystawie: Jonathas de Andrade, Laura Bel?m, Cadu, Marcelo Cidade, Theo Craveiro, Detanico/Lain, Yuri Firmeza, Bina Fonyat, Daniel Murgel, Leandro Nerefuh, f. marquespenteado, Guilherme Peters, Laercio Redondo, Mauro Restiffe, Rafael RG, Fabiano Rodrigues, Luiz Roque, Beto Shwafaty, Lucas Sim?es, Daniel Steegmann Mangran?, Roberto Winter, Bob Wolfenson.

Kurator: Magda Kardasz, wsp??praca: Magdalena Komornicka. Zach?ta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 12.12.2013-23.02.2014.

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Kolorowe serce

Kolorowe serce

Kraków | 7 sierpnia 2023

75-metrowe mieszkanie w centrum Krakowa spod ręki Krzysztofa Matuszewskiego