Pi?knalia. S?omiane ?ciany w Krakowie

Kraków | MAC

2 stycznia 2014 | Architektura | Miejsca | Rzeczy | Styl życia |

Butik kosmetyczny Pi?knalia pod koniec listopada otwarto w Krakowie. W tym miejscu zaopatrzymy si? nie tylko we wszelkie mo?liwe naturalne kosmetyki. Warto?ci? sam? w sobie jest r?wnie? wystr?j butiku, w kt?rym dominant? s? s?omiane bele.

Butik kosmetyczny Pi?knalia pod koniec listopada otwarto w Krakowie. W tym miejscu zaopatrzymy si? nie tylko we wszelkie mo?liwe naturalne kosmetyki. Warto?ci? sam? w sobie jest r?wnie? wystr?j butiku, w kt?rym dominant? s? s?omiane bele.

Bo to w?a?nie bele sprasowanej s?omy sta?y si? podstaw? w aran?acji tej przestrzeni. O wyborze tego materia?u zdecydowa?y wzgl?dy ekologiczne – w ko?cu trudno wyobrazi? sobie sytuacj?, gdy kosmetyki w 100 procentach naturalne oferuje si? w otoczeniu tworzyw sztucznych. Ale nie by?a to jedyna motywacja. W?a?ciciele sklepu postanowili ograniczy? koszty w przygotowaniu architektury wn?trza. Co wi?cej, ten naturalny surowiec, po odpowiedniej obr?bce i niezb?dnych pracach zabezpieczaj?cych okaza? si? intryguj?cym a jednocze?nie estetycznym i ergonomicznym materia?em, kt?ry dope?nia eksponowane w butiku kosmetyki.

Wewn?trzn? przestrze? butiku przygotowa?o studio Hornowski Design, wykorzystuj?c ponad 100 s?omianych beli do stworzenia dw?ch przeciwleg?ych ?cian. A w wyci?ciach umieszczono drewniane ekspozytory na naturalne kosmetyki. Wszystkie s?omiane elementy zosta?y zabezpieczone specjalnym ?rodkiem ognioodpornym.

Butik powsta? przy ul. Meiselsa 22 w Krakowie.

Wi?cej: www.pieknalia.pl, www.hornowski.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: