Ostatnie dzieło Miesa van der Rohe po renowacji

Słynna Neue Nationalgalerie znów otwarta! Po wielu latach intensywnej renowacji ikona architektury XX wieku, berlińska Nowa Galeria Narodowa (Neue Nationalgalerie) projektu Miesa van der Rohe, znów jest czynna.

Poświęcone sztuce XX i XXI wieku muzeum zostało zaprojektowane Miesa van der Rohe i ukończone w 1968, zaledwie na rok przed śmiercią architekta. Jednokondygnacyjny przeszklony budynek jest najpełniejszą realizacją stworzonej przez Miesa van der Rohe idei przestrzeni uniwersalnej, zakładającej tworzenie konstrukcji zapewniających pełną swobodę w aranżacji.

Po prawie pięćdziesięciu latach od powstania, w 2012 roku budynek oddano do renowacji, którą nadzorował brytyjski architekt David Chipperfield. Z powodu zaawansowanych prac remontowych od 2015 do sierpnia 2021 roku budynek był zamkięty dla odwiedzających.

– Praca nad renowacją tak renomowanego obiektu była niezwykłym doświadczeniem, ale i ogromnym przywilejem – mówi architekt. – Bliski kontakt z niezwykłą strukturą budynku jeszcze bardziej pogłębił mój podziw wobec dokonań Miesa van der Rohe.

Remont objął odświeżenie fasady budynku muzeum, wymianę rozległych przeszkleń oraz konserwację stalowego zadaszenia. Zdecydowano się również na naprawę żelbetonowej konstrukcji gmachu. Skomplikowany proces wymagał tymczasowego usunięcia aż 35 000 oryginalnych elementów. Wszystkie poddano skrupulatnej naprawie i powróciły na swoje miejsce. David Chipperfield zadbał również  o wdrożenie nowoczesnego systemu klimatyzacji oraz zmodernizowanie systemu oświetlenia budynku tak, aby poprawić jego wydajność.

Zmianom częściowo uległo również zagospodarowanie przestrzeni muzeum. Część powierzchni magazynowych oraz zaplecze techniczne przeniesiono do nowo powstałego podziemia tym samym robiąc więcej miejsca na udogodnienia dla odwiedzających. Nowy plan zakładał poprawienie dostępu do szatni i toalet, ale również powstanie kawiarni i sklepu muzealnego. Dopełnieniem zmian jest pochyły podest przy głównym wejściu. Dzięki niemu oraz innym usprawnieniom Neue Nationalgalerie po raz pierwszy w historii może poszczycić się mianem całkowicie inkluzywnego.

Wartą 124 milionów dolarów renowację zwieńczy wystawa prac Alexandra Caldera, jednego z głównych przedstawicieli sztuki kinetycznej.

Magazyn Design Alive

NR 47 WIOSNA 2024

ZAMAWIAM

NR 47 WIOSNA 2024

Magazyn Design Alive

ZAMAWIAM

DAH NR 11 JESIEŃ 2023

Nowa Galeria Narodowa (Neue Nationalgalerie)

Neue Nationalgalerie to muzeum poświęcone sztuce XX stulecia w Berlinie, przy Kulturforum. Obszernie przeszklony gmach został zaprojektowany przez Ludwiga Miesa van der Rohe i jest jedynym budynkiem wzniesionym przez niego na terenie Niemiec po II wojnie światowej. Budynek muzeum jest również najpełniejszą realizacją stworzonej przez niego idei przestrzeni uniwersalnej.

Ma formę płaskiego stalowego kasetonowego zadaszenia zbudowanego na planie kwadratu, którego wewnętrzna część otoczona jest szklaną ścianą kurtynową. Stalowy dach wspiera się w położonych na jego krawędziach ośmiu słupach w kształcie równoramiennego krzyża.

Przeszklona hala tworzy wielką otwartą przestrzeń, uporządkowaną jedynie dwoma blokami instalacyjnymi oraz biegami schodów prowadzącymi na dolny poziom muzeum. Po zachodniej, przeciwnej do głównej ulicy stronie cokołu dolna kondygnacja otwiera się obszernym przeszkleniem na otoczony murem ogród, przeznaczony na ekspozycję rzeźb.

David Chipperfield Architects

Założone w 1984 roku studio projektowe posiada cztery biura w Londynie, Berlinie, Mediolanie i Szanghaju. Sir David Chipperfield jest honorowym członkiem zarówno Amerykańskiego Instytutu Architektów, jak i związku zawodowego architektów Bund Deutscher Architekten (BDA).

W 2010 roku Chipperfield otrzymał tytuł szlachecki za zasługi dla architektury w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Następnie w 2011 roku nagrodzono go królewskim złotym medalem Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA). W 2013 roku Chipperfield otrzymał również wyróżnienie Praemium Imperiale za całokształt twórczości. Prestiżową nagrodę od 1989 przyznaje Japońskie Stowarzyszenie Artystów w dziedzinach architektury, filmu i teatru, malarstwa, muzyki i rzeźby.

Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe, a właściwie Maria Ludwig Michael Mies (1886-1969) to czołowy przedstawiciel stylu międzynarodowego. Najpierw uczył się w szkole rzemiosła zawodu murarza, a następnie praktykował w biurze architektonicznym. W 1905 dołączył do pracowni Brunona Paula w Berlinie. W 1908 został przyjęty do biura Petera Behrensa i pozostał w nim do 1912 r. Pod wpływem Behrensa Mies wypracował styl łączący zaawansowane możliwości techniczne z klasycyzmem w duchu Karla Friedricha Schinkla. Na kształtowanie się jego stylu miały również wpływ przekonania artystyczne rosyjskich konstruktywistów oraz holenderskiej grupy De Stijl.

Przełomem w karierze Miesa było opublikowanie szkiców wieżowca na trójkątnej działce przy Friedrichstraße w Berlinie. Kolejne modernistyczne projekty, choć niezrealizowane, przez dłuższy czas ustalały standardy nowoczesnego projektowania. W latach 1930–1932 był dyrektorem Bauhausu. W roku 1937, widząc brak zainteresowania swoją architekturą w Niemczech, wyjechał do Stanów Zjednoczonych gdzie osiadł na stałe. Mies van der Rohe znany jest z aforyzmów „mniej znaczy więcej”, a także „Bóg jest ukryty w szczegółach”, w których zawarł swoje najważniejsze poglądy na architekturę w duchu minimalizmu i brutalizmu.

W Berlinie znajduje się też Lemke Haus zaprojektowany przez Miesa van der Rohe – można go zwiedzać.

Więcej na: www.smb.museum i www.davidchipperfield.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: