OMA. Brzmienie rog?w [zdj?cia]

Wi?kszo?? dost?pnych na rynku g?o?nik?w potwierdza tez?, ?e design i doskona?o?? akustyczna rzadko wyst?puj? w tym samym opakowaniu. G?o?niki Oswalds Mill Audio ze Stan?w Zjednoczonych to wyj?tek. S? tak wizualnie poci?gaj?ce, ?e niejeden wielbiciel dobrego wzornictwa, m?g?by pokocha? je za sam wygl?d.

Jednak za urocz? powierzchowno?ci?, skrywa si? tak?e warto?ciowe wn?trze. Ka?dy z g?o?nik?w posiada indywidualn? to?samo?? wynikaj?c? z wymaga? akustycznych. Dzi?ki zastosowaniu rog?w ? tradycyjnej, najmniej zniekszta?caj?cej d?wi?k konstrukcji, sprz?t OMA spe?nia wymagania najsurowszego audiofila.

Ceny zaczynaj? si? od 21 000 dolar?w za par? g?o?nik?w..

Wi?cej: www.oswaldsmillaudio.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

American beauty

American beauty

Detroit | 23 lutego 2014

Detroit - upadające miasto na fotografiach.

Raj odzyskany [zdj?cia]

Hotel na wyspie

Vieques | 18 lutego 2014

Oto jak Patricia Urquiola odmieniała militarne oblicze wyspy!