Raj odzyskany [zdj?cia]

Niewielki skrawek ziemi. Osiem mil od wybrze?a i bezkresu w?d. Cisza przerywana szumem oceanicznej bryzy. Oto wyspa Vieques, nale??ca do Portoryko.

Jeszcze kilka lat temu ten punkt na mapie ?wiata kojarzony by? z wojskiem i dzia?aniami militarnymi, poniewa? do roku 2003 fragment terytorium Portoryko by? wykorzystywany jako miejsce pr?b i ?wicze? wojskowych, jakie prowadzi?y US Navy. Nim wojsko ameryka?skie zaprzesta?o ?wiczebnych bombardowa?, ?rodowiska pacyfistyczne z Portoryko i Stan?w Zjednoczonych d?ugo protestowa?y, do apeli przy??czy? si? piosenkarz Ricky Martin czy aktor Edward James Olmos. Apele i protesty pomog?y. W ostatnich latach wiele si? tutaj zmieni?o. Zamiast wojskowych na wysp? zacz??a zagl?da? ?wiatowej s?awy projektantka Patricia Urquiola. I to nie w charakterze go?cia czy turysty, podziwiaj?cego niezwyk?o?ci Pacyfiku. Przyje?d?a?a do pracy, aby tworzy? niezwyk?y hotel „W”.

Patricia Urquiola specjalnie dla „Design Alive”: – To propozycja mojego klienta z Barcelony, z kt?rym ju? kilka lat temu wsp??pracowa?am przy projekcie ?Mandarin Oriental?. To by?o jednak zupe?ne przeciwie?stwo naszych wcze?niejszych do?wiadcze?: ?Mandarin Oriental? to miejski i bardzo wyrafinowany projekt. Z kolei hotel ?W? mia? sta? si? czym? w rodzaju o?rodka, gdzie poruszasz si? w klapkach pla?owych, gdzie masz si? wyluzowa?, zwolni?, zrelaksowa?. Hotel ?W? przeobrazi? si? w obiekt bez narzucaj?cego si? designu, z wykorzystaniem naturalnych materia??w, nawi?zuj?cy do karaibskich klimat?w. Dzi?, gdy spogl?dam na t? realizacj? jestem z niej zadowolona. Przyst?puj?c do pracy, my?la?am, ?e b?dzie to trudniejsze zadanie ni? by?o w rzeczywisto?ci. Podczas pracy uda?o nam si? wprowadzi? du?o nowych rozwi?za?, co r?wnie? mnie cieszy, bo to kolejna okazja, by testowa? nowe technologie i materia?y. A moje do?wiadczenie jako architekta pozwala znajdowa? tak?e nietypowe rozwi?zania w wystroju wn?trz.

Ca?y kompleks to po??czenie urokliwych widok?w rozpo?cieraj?cych si? z r??nych punkt?w wyspy, niemal dziewicze pla?e (Vieques znajduje si? bowiem 16 kilometr?w na wsch?d od wyspy Portoryko) i oczywi?cie szansa na aktywny wypoczynek. A je?li tylko zapragniemy umkn?? spod s?onecznych promieni i papierowego parasola, od razu przest?pujemy progi pi?knie wystylizowanych wn?trz.

Wic?cej: www.wvieques.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Sukces pisany designem

Sukces pisany designem

Warszawa | 15 marca 2023

Jest wiosenny magazyn „Design Alive”! O ludziach przedsiębiorczych i karierach!

W duecie siła!

W duecie siła!

Warszawa | 20 grudnia 2022

Nowy „DA” jest o relacjach zawodowo-prywatnych. Temat przewodni: Duety!