Niezamierzone pi?kno solar?w

Kiedy w XIX wieku okaza?o si?, ?e wysi?ek konstruktor?w i technik?w sta? si? tak ceniony jak praca architekt?w, zacz?to dostrzega? pi?kno i kunszt wykonania nie tylko w pa?acach i ko?cio?ach, ale tak?e w mostach, maszynach i fabrykach.

Brytyjski fotograf Alastair Philip Wiper odwiedzi? cztery piece solarne, w tym najwi?kszy na ?wiecie w Pirenejach, oraz komor? bezechow? (bezodbiciow?) w Kopenhadze. Zdj?cia, kt?re wykona?, zapieraj? dech w pierwsiach. Zebrane fotografie prowokuj? analiz? nieograniczonej inwencji cz?owieka oraz wp?yw form architektonicznych i in?ynierskich na rozw?j ludzko?ci i poczucie pi?kna.

Wi?cej: www.etagegallery.bigcartel.com, www.alastairphilipwiper.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej

One Eyeland

Poznań | 28 kwietnia 2019

Szymon Brodziak najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej.

Najlepsze zdjęcia architektury 2014

The best of...

Londyn | 2 lutego 2015

Oto najlepsze zdjęcia architektury 2014 roku.