Krajobraz biurowy

Meble biurowe są potrzegane i przedstawiane, jako anonimowe, sticte funkcjonalne bryły wypełniające odczłowieczone wnętrza biur.
Chcąc odczarować ten sposób obrazowania, na styku projektant-fotograf, powstał pomysł na surrealistyczną inscenizację. Zatrzymane momenty i nieoczywiste plany mają przenieść uwagę obserwatora z funkcjonalnego aspektu mebla, na jego rzeźbiarską bryłę.

Projekt zrealizowali Wiktoria Lenart (set design) i Bartek Sadowski (zdjęcia) przy użyciu mebli z systemu Balma Plus marki Balma. – Niecodzienność tego podejścia polega na tym, że rzadko widzimy we współczesnej fotografii produktu obecność poetyki i swobodnej narracji – wyjaśniają autorzy sesji. – Chcieliśmy wypełnić tę lukę i w świeży sposób przedstawić dający przestrzeń do interpretacji i snucia domysłów obraz, zamiast dosłowności. Projektant zazwyczaj  po etapie wdrożenia nie ma wpływu na sposób przedstawienia swojego produktu. Dlatego tym ciekawsza wydawała się pokusa zrobienia projektu umożliwiającego wpuszczenie widza w holistyczną historię od bryły mebla po wizualną opowieść o nim.

Użyte w sesji meble są projektu Wiktorii Lenart i Piotra Kuchcińskiego. Więcej: www.wiktorialenart.com i www.balma.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: