Dom aktywny to czysty zysk. Dla mieszkańców i natury!

Idea Domów Aktywnych narodziła się w Danii oraz Holandii i rozpowszechniła się w Europie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia wielu architektów, inżynierów, naukowców, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych opracowano metodologię, promującą połączenie komfortu (komfort cieplny, jakość powietrza, odpowiednią ilość światła naturalnego we wnętrzu) z efektywnością energetyczną oraz dbałością o środowisko naturalne.

Obecnie, kiedy ponad 90% czasu spędzamy wewnątrz budynków, mikroklimat wewnętrzny ma istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zapewnia dobry sen, przeciwdziała rozwojowi alergii, a także pozwala zredukować stres i zwiększa naszą wydajność.

Koncepcja Domów Aktywnych zachęca do zredukowania zużycia energii poprzez odpowiednią lokalizację budynku na działce, właściwe zaplanowanie otworów okiennych i drzwiowych względem stron świata, zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i technik budowlanych oraz promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

dom aktywny

Światło dzienne

Odpowiednie oświetlenie to korzyści dla zdrowia, dobrego nastroju i samopoczucia. Dom aktywny musi w optymalny sposób zapewnić wykorzystanie światła dziennego i ładny widok na zewnątrz.

dom aktywny

Komfort cieplny

Dom aktywny powinien ograniczać przegrzewanie latem i zapewniać komfort termiczny zimą, bez zbędnego użycia energii, przy zastosowaniu rozwiązań prostych, efektywnych energetycznie i łatwych w obsłudze.

Jakość powietrza wewnętrznego

Dom aktywny powinien zapewniać dobrą jakość oraz odpowiednią wilgotność powietrza, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Zaleca się stosowanie, gdy tylko jest to możliwe, wentylacji naturalnej lub hybrydowej.

Dom Aktywny w skrócie

Zapotrzebowanie na energię. W domu aktywnym ogranicza się zużycie energii oraz straty ciepła. Oznacza to, że należy wykorzystywać rozwiązania nisko-energochłonne — energię słoneczną, światło dzienne, naturalną wentylację oraz chłodzenie poprzez wentylację, a także przesłony do okien.

Dostawa energii. Dostawa energii dla domu aktywnego powinna bazować na źródłach odnawialnych i neutralnych pod względem emisji CO2, zgodnie z wybraną klasyfikacją charakterystyki energetycznej. Może być ona wytwarzana w budynku, na działce lub w pobliskim systemie.

Efektywność energii pierwotnej. Roczna efektywność energii pierwotnej domu aktywnego powinna opierać się o krajowe dane dotyczące energii pierwotnej.

Obciążenia środowiskowe. Proces budowlany powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody co ma negatywny wpływ na środowisko. Projektując dom aktywny i sporządzając dla niego ocenę cyklu życia (LCA), należy dążyć do ograniczenia tych emisji.

Zużycie wody. Malejące zasoby wody zmuszają nas do uwzględnienia zużycia i oczyszczania wody podczas całego cyklu życia budynku. Oszczędności w zużyciu wody przekładają się też na zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków.

Zrównoważona konstrukcja. Projektując dom aktywny, należy uwzględnić ilość materiałów z recyklingu oraz źródło ich pochodzenia.

dom aktywny

VELUX ArchiTips

Platforma VELUX ArchiTips to rozwiązanie, które ucieszy niejednego poszukiwacza branżowej wiedzy. To miejsce stworzone dla architektów przez architektów, którego celem jest propagowanie najlepszych rozwiązań, edukowanie oraz merytoryczne wsparcie dla branży. Więcej na ten temat tutaj

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: