HomeLovers: Jesienny relaks

Warszawa | TEKST PROMOCYJNY

6 grudnia 2013 | Design | Rzeczy |

Pufy One oraz siedziska Apata to wci?? „gor?ce” nowo?ci dost?pne w concept store Home Lovers.

Apata jest siedziskiem wypoczynkowym, tworzonym przez mark? Stylhen. Prosta forma fotela mo?e kojarzy? si? ze stref? chill-out lub nawet hamakiem. Ze wzgl?du na swoj? symetryczn? budow? i zastosowanie pionowych bok?w mo?e by? u?ytkowany w zar?wno pojedynk? jak i w wi?kszych zestawieniach. Jest dost?pny w szerokiej gamie kolorystycznej, jego tapicerka powstaje z wyselekcjonowanych tkanin. Fotele Apata zaprojektowa?o studio Hola Design.

Pufy One oraz siedziska Apata to wci?? „gor?ce” nowo?ci dost?pne w concept store Home Lovers.

Apata jest siedziskiem wypoczynkowym, tworzonym przez mark? Stylhen. Prosta forma fotela mo?e kojarzy? si? ze stref? chill-out lub nawet hamakiem. Ze wzgl?du na swoj? symetryczn? budow? i zastosowanie pionowych bok?w mo?e by? u?ytkowany w zar?wno pojedynk?, jak i w wi?kszych zestawieniach. Jest dost?pny w szerokiej gamie kolorystycznej, jego tapicerka powstaje z wyselekcjonowanych tkanin. Fotele Apata zaprojektowa?o studio Hola Design.

Uzupe?nieniem foteli mog? sta? si? pufy One, tak?e produkowane przez firm? Stylhen. Ich forma nawi?zuje do archetypicznych, owalnych kszta?t?w puf?w. Dzi?ki charakterystycznym szwom i centralnie umieszczonemu, tapicerowanemu guzikowi, otrzyma?a ?wie?y i zarazem elegancki wygl?d. Pufy s? produkowane w trzech rozmiarach, mog? pe?ni? zar?wno funkcje siedziska, jak i np. podn??ka.

Ceny foteli rozpoczynaj? si? od 1 414 z?, za puf zap?acimy od 450 z?.

Wi?cej: www.homelovers.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: