POLSKA ARTYSTKA ODMIENI SŁYNNY PAWILON BARCELOŃSKI MIESA VAN DER ROHE

DOROTA ŁASKI. ZDJĘCIA: ANNA MAS I MATERIAŁY PRASOWE

BARCELONA 22.5.2020

ARCHITEKTURA SZTUKA WYDARZENIA

Katarzyna Krakowiak zaprasza do włączenia się w projekt artystyczny przygotowywany dla Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie. Artystka zbiera nagrania ważnych dla globalnej społeczności słów, z których stworzy architektoniczno-dźwiękową instalację.

Czy jest jakieś słowo, które jest dla ciebie na tyle ważne, że chcesz ocalić je dla przyszłości? Jakie słowo dodał(a)byś do polifonicznej symfonii wielu głosów z całego świata? Za jakie słowo chcesz wziąć odpowiedzialność? Jakie słowo chcesz wnieść do świata, w którym wszyscy żyjemy? W momencie, w którym świat zatrzymał się z powodu pandemii koronawirusa, artystka Katarzyna Krakowiak nawołuje, by nie odkładać życia na później, bo czas „w którym to wszystko się skończy” nie nadejdzie. Nasze losy to ciągłość – nie będzie żadnego końca pandemii, po którym powrócimy do życia jak dawniej.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu wystarczy nagrać jedno słowo, które jest dla Ciebie ważne i przesłać plik audio na adres letter@miesbcn.com dołączając krótkie uzasadnienie. Kompozycja stanie się melodią wspólnej egzystencji, pytaniem o obecny stan społeczności i możliwości jej przetrwania – wołaniem o nadzieję na przyszłość. Zgłoszenia nadsyłać można do 29 maja 2020 roku.

Katarzyna Krakowiak zamieni Pawilon Miesa van der Rohe w Barcelonie w przestrzeń badań nad językiem architektury i architekturą języka. Polifoniczna kompozycja powstanie z nadesłanych w ramach otwartego naboru słów – opisanych, przetłumaczonych i użytych w celu znalezienia wspólnego mianownika, podstawy wyznaczającej początek nowej struktury. Artystka postrzega architekturę, zwłaszcza w trakcie obecnego kryzysu, jako czasownik niedokonany – jej oddziaływanie nigdy nie ustaje.

Pawilon barceloński Miesa van der Rohe to ikona architektury modernistycznej. Powstał w 1929 roku jako wejście do niemieckiej części wystawy światowej i po zamknięciu wystawy został rozebrany. W latach 1983-1986 władze Barcelony zleciły rekonstrukcję pawilonu, który do dziś pełni funkcje kulturalne. Katarzyna Krakowiak jest pierwszą polską artystką, której praca zostanie zaprezentowana w tym miejscu.

Kuratorami wystawy realizowanej we współpracy z Fundació Mies van der Rohe jest Marcin Szczelina (Architecture Snob) i Ivan Blasi (Fundació Mies van der Rohe).

Więcej na: www.archisnob.com