MEBLE DLA WSP??CZESNYCH NOMAD?W

ŁUKASZ POTOCKI

KOLONIA 3.2.2014

DESIGN LUDZIE RZECZY

Podczas tegorocznych targ?w IMM w niemieckiej Kolonii (13-19 stycznia) studio Oskara Zi?ty u?y?o nowej technologii i kolekcji 3+ do stworzenia innowacyjnego warsztatu kreatywno?ci oraz targowej kawiarni. Oba miejsca cieszy?y si? niezwykle du?ym zainteresowaniem i promowa?y polski design na najwy?szym poziomie.

Dzi?ki technologii 3+ powstaj? meble, kt?re nie s? przywi?zane do przestrzeni ani funkcji. Konstruowanie nowych obiekt?w przypomina zabaw? z Meccano lub klockami Lego i jest dopasowane do trybu ?ycia wsp??czesnych nomad?w.

W Kolonii meble stworzone w technologii 3+ pozwoli?y r?wnocze?nie zaaran?owa? stanowisko Zieta Processdesign na warsztat kreatywno?ci oraz wyposa?y? kawiarni? w hali Pure Village.

Dzi?ki technologii 3+ ten sam st?? raz mo?e by? eleganckim funkcjonalnym sto?em, przy kt?rym mo?emy napi? si? kawy, zje?? lunch lub podpisa? wa?ny kontrakt, a kiedy indziej mo?e sta? si? zwyk?ym blatem warsztatowym. Kluczowym elementem kolekcji s? p?yty pokryte siatk? punkt?w - mo?na z nich tworzy? dowolne obiekty kupuj?c odpowiednie ??czniki, dzi?ki czemu rega? mo?na zamieni? w box na k??kach albo blat w panele wystawiennicze.

Wi?cej: www.zieta.pl

Warsztat kreatywności stworzony w technologii 3+ podczas targów w Kolonii. fot. Materiały prasowe

Targowa kawiarnia stworzona przez Zieta Processdesign. fot. Materiały prasowe

Targowa kawiarnia stworzona przez Zieta Processdesign. fot. Materiały prasowe