GOFRY W GOFIARNI NA? S?ONO

TEKST I ZDJĘCIA: ELIZA ZIEMIŃSKA

WARSZAWA 10.1.2014

LUDZIE MIEJSCA STYL ŻYCIA

Kiedy o nich my?l?, przed oczami mam s?oneczne niebo, molo w Sopocie i ?akomych spacerowicz?w pr?buj?cych upora? si? ze s?odkim deserem. Gofry, synonim wakacji, mo?na dzi? znale?? nie tylko w pla?owych budkach. Jedno z takich miejsc, wyr??niaj?ce si? zaskakuj?cym menu, znajduje si? przy ul. Pu?awskiej w Warszawie.

Cho? przek?ski przypominaj?ce gofry powsta?y w Europie ju? w ?redniowieczu, pierwsza gofrownica zosta?a opatentowana dopiero w 1869 roku w Nowym Jorku i dlatego to w?a?nie w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Mi?dzynarodowy Dzie? Gofr?w (25 marca). Wydawa? by si? mog?o, ?e po wynalezieniu idealnego opiekacza do przygotowywania gofr?w, ju? nic nowego w tej dziedzinie si? nie wydarzy. Jednak warszawska Gofiarnia poszerzy?a kulinarne horyzonty i tam wy?mienitego gofra mo?na zje?? nie tylko na s?odko, ale tak?e na s?ono.

- Szuka?em pomys?u na w?asny biznes. Kiedy wpad?em na pomys?, ?eby za?o?y? Gofiarni?, ?ona sprawdzi?a, czy nie ma podobnych miejsc. Okaza?o si?, ?e tylko gdzie? w Stanach kto? robi takie gofry, jak ja - m?wi? Marcin Lindorf, w?a?ciciel, a zarazem pracownik Gofiarni.

Najpierw, aby gofrowej tradycji sta?o si? zado??, pr?buj? s?odkiej wersji ciasta, kt?re jak si? okazuje jest bardzo smaczne i odpowiednio chrupi?ce. Potem przychodzi czas na gofra z ?ososiem, jogurtem ba?ka?skim, koperkiem i kaparami. I to jest bardzo mi?e zaskoczenie. Ciasto jest lekko razowe i dobrze komponuje si? z wytrawnymi dodatkami. To rodzaj nies?odkiego deseru, kt?ry mo?na zje?? bez wyrzut?w sumienia, ?e poch?on??o si? ponadprogramowy cukier.

To, co wyr??nia Gofiarni?, to nie tylko bardzo szerokie menu, ale tak?e ?wie?e sk?adniki. Obowi?zkowa "prawdziwa" bita ?mietana, ?wie?o topiona czekolada, sezonowe owoce, syrop klonowy. Wszystko przygotowywane na poczekaniu, uczciwie, bez oszcz?dno?ci. Mo?na tu te? wypi? dobr? kaw?, kwas chlebowy i r??ne lemoniady.

Samo miejsce, zaaran?owane w?asnor?cznie przez w?a?ciciela, jest przytulne i jasne. Kilka stolik?w i barowe sto?ki w zupe?no?ci wystarczaj?. Najlepszym dowodem na to, ?e warto si? tu wybra? s? stali go?cie i okoliczni mieszka?cy, kt?rzy przychodz? tu na prosty, lekki i szybki posi?ek.

Ceny: 10-15 z?. Adres: ul. Pu?awska 11 (wej?cie od Goworka), Warszawa.

Wi?cej: www.facebook.com/Gofiarnia

- Tylko gdzieś w Stanach ktoś robi takie gofry, jak ja - mówił Marcin Lindorf, właściciel, a zarazem pracownik Gofiarni.