FORD Z POLAKIEM NA POK?ADZIE

JARDA RUSZCZYC

KOLONIA 31.1.2014

LUDZIE RZECZY STYL ŻYCIA

Ford jesieni? zesz?ego roku zaprezentowa? koncept modelu S Max. Pojazd zosta? dobrze przyj?ty na salonie samochodowym IAA we Frankfurcie nad Menem. Nad modelem pracowa? tak?e projektant z Polski - Bogus?aw Paruch.

Ford-S-Max-Concept-IAA-752-600x400

Koncept Forda nawi?zuje do obecnie produkowanego S-Maxa, jednak bez w?tpienia ma by? samochodem przysz?o?ci. Ju? dzi? komentuje si? cho?by system monitoringu kierowcy (bada si? np. jego t?tno a podobno system ma kontrolowa? podczas jazdy zdrowie os?b z cukrzyc? czy chorobami serca). To jedna z najwi?kszych ciekawostek na pok?adzie pojazdu. Badania umo?liwia system Ford SYNC, sterowany za po?rednictwem MyFord Touch. Po??czony z internetem system przekazuje dane do centrum medycznego. W razie np. zawa?u serca centrum medyczne b?dzie mog?o wys?a? np. pojazd ratowniczy. System b?dzie m?g? analizowa? tak?e poziom cukru.

S-Max Concept to minivan, powsta?y w nowym segmencie SAV (Sports Activity Vehicle). B?dzie wyposa?ony w silnik benzynowy. W kabinie znajdzie si? miejsce dla siedmiu os?b. Samoch?d do sprzeda?y ma trafi? jeszcze w tym roku.

Wsp??autorem projektu nadwozia jest Bogus?aw Paruch. To absolwent Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu. Po studiach w Polsce trafil do o?rodka projektowego Audi, kszta?ci? si? r?wnie? w Scuola Politecnica di Design SPD w Mediolanie. Ju? jako absolwent w?oskiej uczelni zwi?za? si? z o?rodkiem projektowym Forda w Kolonii, gdzie pracuje do dzi?. Koncept Forda S Max to nie jego pierwsza realizacja - wcze?niej pracowa? r?wnie? nad modelem Focusa ST Mk3.

Wi?cej: www.ford.com


S-Max Concept to minivan, powstały w nowym segmencie SAV. fot. Materiały prasowe

Współautorem projektu nadwozia jest Bogusław Paruch. fot. Materiały prasowe

Koncept Forda nawiązuje do obecnie produkowanego S-Maxa, jednak bez wątpienia ma być samochodem przyszłości. fot. Materiały prasowe