EUREKA, CZYLI ODKRYWAM! – FILOZOFIA I SZTUKA ZAREZERWOWANE NIE TYLKO DLA DOROSŁYCH

TEKST: DOROTA ŁASKI. ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE

WARSZAWA 7.9.2020

WYDARZENIA

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie otwierają wystawę, która opowiada o filozofii poprzez dzieła sztuki współczesnej.

Inspiracją do stworzenia wystawy „Eureka, czyli odkrywam!” była obserwacja dziecięcego zachwytu nad codziennością. Uważność, z jaką młody człowiek poznaje świat, zmotywowała twórców do stworzenia koncepcji łączącej świat filozofii i sztuki współczesnej. Naturalna ciekawość dzieci bliska jest działaniom filozofów – już od najmłodszych lat poznajemy świat poprzez zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. – Stworzyliśmy wystawę, która w sposób kompleksowy łączy te dwie narracje. Chcieliśmy pokazać, że umiejętność zadawania pytań jest ważną kompetencją, którą warto rozwijać na każdym etapie swojego życia. Pytania i ciekawość filozoficzna jest podstawą rozumienia świata. To jakimi będziemy artystami czy etnografami w dużej mierze zależy od tego, jak ten świat nauczymy się badać i odbierać – tłumaczy Edyta Ołdak, prezeska Stowarzyszenia.

Na wystawie swoje prace, stworzone specjalnie na potrzeby projektu, przedstawią współcześni artyści wizualni w składzie: Natalia Bażowska, Bartek Buczek, Karolina Grzywnowicz, Justyna Mędrala, Krzysztof Maniak oraz Magda Żmijowska. Każda praca poddana będzie komentarzowi bliskiemu myśli Arystotelesa, Kartezjusza, Johna Locke’a i Ludwiga Wittgensteina oraz nieskończonej ilości interpretacji widzów. Filozofowie staną się przewodnikami po świecie sztuki. Opiekę nad scenografią objęli natomiast projektanci z warszawskiego studia Kosmos Project.

Wystawa potrwa od 19 września 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej na: www.ethnomuseum.pl

eureka_designalive_2