Pobite Gary


Pobite Gary II. Jak w oranżerii

Pobite Gary II

Gdańsk | 17 lutego 2017

Nowy lokal projektu Filipa Kozarskiego.

Gary pobite po włosku

Pobite Gary

Gdańsk | 12 lipca 2015

Bistro Pobite Gary w Gdańsku-Oliwie projektu grupy Tabanda.