Sander Mulder na Arenie Design

Poznań | ŁUKASZ POTOCKI

3 lutego 2014 | Design | Ludzie | Wydarzenia |

Holenderski projektant Sander Mulder, specjalizuj?cy si? w projektowaniu mebli, o?wietlenia i wn?trz, odwiedzi Aren? Design i opowie uczestnikom o mo?liwo?ciach i zagro?eniach wynikaj?cych z projektowania w dobie wytwarzania cyfrowego.

Holenderski projektant Sander Mulder, specjalizuj?cy si? w projektowaniu mebli, o?wietlenia i wn?trz, odwiedzi Aren? Design i opowie uczestnikom o mo?liwo?ciach i zagro?eniach wynikaj?cych z projektowania w dobie wytwarzania cyfrowego.

Sander Mulder poprowadzi wyk?ad w ramach panelu dyskusyjnego trzeciego dnia imprezy, 20 lutego (czwartek) o godz. 14.00. Tematem prelekcji b?d? mo?liwo?ci i zagro?enia projektowania w dobie wytwarzania cyfrowego. Sander Mulder projektuje g??wnie meble, o?wietlenie oraz wn?trza – jego realizacje powstawa?y dla producent?w, galerii i muze?w na ca?ym ?wiecie.

Jego projekty s?yn? z funkcjonalno?ci i niekonwencjonalnych rozwi?za? technicznych. Prace Muldera s? odzwierciedleniem jego wiary w to, ?e dobry pomys? nie istnieje bez odpowiedniej realizacji. Charakterystyczne dla projektanta jest ??czenie mocnych linii i subtelnych szczeg???w z nowoczesnymi technikami i niestandardowymi rozwi?zaniami, kt?re cz?sto kwestionuj? konwencjonalne podej?cie do projektowania. Studio projektowe Sandera Muldera wykonuje ekskluzywne i nierzadko limitowane projekty, zdobywaj?c tym samym uznanie wielu zagranicznych klient?w.

Sander Munder jest jednym z go?ci strefy Forum – miejsca, w kt?rym odbywaj? si? panele dyskusyjne, wyk?ady i prezentacje. W strefie Forum zagoszcz? ponadto: Brodie Neill, Christian Sieger, Janusz Kaniewski, Oskar Zi?ta, Maria Jegli?ska, Piotr Kuchci?ski. Go?cie rozmawia? b?d? o materia?ach, b?d?cych przewodnim has?em Areny Design.

Wi?cej na: www.arenadesign.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Stary dom z nowym duchem

Stary dom z nowym duchem

Poznań | 5 lutego 2024

Dom Agnieszki i Piotra Kuchcińskich na poznańskim Grunwaldzie czaruje urokiem

Dom ze sztuką

Dom ze sztuką

Poznań | 3 lipca 2023

Idealne połączenie funkcjonalności ze sztuką abstrakcyjną