Podwodny hotel (wideo)

To bez w?tpienia propozycja dla turyst?w o mocnych nerwach. Nocleg w pokoju zanurzonym ponad cztery metry pod powierzchni? oceanu oferuje hotel Manta Resort. Podobno emocje gwarantowane.

To bez w?tpienia propozycja dla turyst?w o mocnych nerwach. Nocleg w pokoju zanurzonym ponad cztery metry pod powierzchni? oceanu oferuje hotel Manta Resort. Podobno emocje gwarantowane.

Manta Resort to hotel po?o?ony na wschodnim wybrze?u Afryki, na wyspie Pemba. Tutaj skorzystamy ju? nie tylko ze standardowej oferty – cho? blisko?? Oceanu Indyjskiego sama w sobie zapewnia mn?stwo atrakcji – dodatkowo jego inwestorzy postanowili zapewni? dodatkowe prze?ycia. Specjalny pok?j zanurzony na g??boko?? ok. 4 metr?w w wodzie zapewnia nie tylko mo?liwo?? podziwiania podwodnego ?ycia w ?wietle promieni s?onecznych, ale tak?e noc?, gdy o?wietlenie reflektor?w przyci?ga rozmaite oceaniczne ?yj?tka.

Poza standardowymi pokojami ponad powierzchni? go?cie hotelowi mog? np. korzysta? ze wsp?lnego tarasu do opalania czy te? podziwiania widok?w.

Hotel zaprojektowa?a szwedzka firma Genberg. Ceny nocleg?w zaczynaj? si? od ok. 170 dolar?w.

Wi?cej: www.themantaresort.com

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: