Pfleiderer zaprasza do Poznania!

W dniach 18-21 lutego w Poznaniu odb?d? si? Arena Design oraz targi Meble Polska. Pfleiderer jest w tym roku strategicznym partnerem Arena Design.

Marka jest r?wnie? wsp??organizatorem otwieraj?cej wydarzenie konferencji, a na targach Meble Polska tradycyjnie ju? na wielu stoiskach b?dzie mo?na zobaczy? meble wykonane z materia??w dostarczonych przez Pfleiderer.

Arena Design to impreza po?wi?cona wzornictwu, unikatowe w swojej formule spotkanie polskich i zagranicznych projektant?w, ekspert?w w dziedzinie wzornictwa przemys?owego i przedsi?biorc?w ?wiadomych kluczowej roli wzornictwa w strategii firmy. Tegoroczna, 6. edycja po?wi?cona b?dzie materia?om.

pfleiderer_designalive

Ju? w otwieraj?cej wydarzenie konferencji ?Materia?y ? obszar poszukiwa?? wsp??organizowanej przez Pfleiderer i Arena Design problematyka zwi?zana z materia?ami b?dzie podnoszona w bardzo r??nych kontekstach. Poruszone zostan? zar?wno kwestie innowacji w dziedzinie materia??w, poszukiwania nowych tworzyw i poprawiania ich w?a?ciwo?ci, jak i poszerzanie zakresu wykorzystania materia??w doskonale ju? znanych. Pojawi? si? te? zapewne kwestie zwi?zane z ekologi? i racjonalnym wykorzystaniem zasob?w. Arena Design odbywa si? r?wnolegle z targami Meble Polska. Z tego powodu w ramach konferencji, szczeg?lna uwaga zostanie po?wi?cona materia?om, kt?re wykorzystywane s? podczas produkcji mebli, zw?aszcza materia?om drewnopochodnym.

W konferencji wezm? udzia?: Brodie Neil, australijski dizajner, kt?ry swoj? wystaw? zachwyci? publiczno?? zesz?orocznych targ?w w Mediolanie, Oskar Zi?ta, projektant i tw?rca innowacyjnej technologii FiDU, Pawe? Grobelny, projektant, kurator, wyk?adowca pozna?skiej School of Form oraz Maria Jegli?ska, projektantka i kuratorka.

Konferencja odbywa si? 18 lutego o godz. 12.00.

O tym, jak mo?na wykorzysta? materia?y Pfleiderer w praktyce, b?dzie mo?na przekona? si? w kilku miejscach. Pierwsze to Strefa Forum Arena Design ? jej scenografia zostanie wykonana przy u?yciu materia??w Pfleiderer. Awangardowe nierzadko interpretacje najnowszych wzorniczych propozycji Pfleiderer zobaczymy na wystawie podsumowuj?cej wyniki tegorocznej edycji PE-P – Programu Edukacyjno-Projektowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pfleiderer po raz drugi jest partnerem programu w ramach kt?rego m?odzi projektanci maj? szans? realizowa?, a nawet wdra?a? do produkcji swoje projekty mebli? przy udziale producent?w. W tym roku tematem projektowym PE-P s? to ma?e mieszkania, a w szczeg?lno?ci ?azienki i przedpokoje ? pomieszczenia w niewielkich polskich mieszkaniach bardzo rzadko funkcjonalnie i estetycznie urz?dzone.

Wreszcie materia??w Pfleiderer z pewno?ci? nie zabraknie na stoiskach uczestnik?w targ?w Meble Polska, gdzie co roku pojawiaj? si? w wielu premierowych, wprowadzanych na rynek kolekcjach mebli.

Zapraszamy do odwiedzenia www.pfleiderer.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: