Gdynia Design Days 2023 – Stabilność

Od lat wszyscy słyszymy, że musimy być gotowi na ciągłe, nagłe zmiany, które są nieodłącznym elementem współczesnego świata, jednak ostatni okres pokazał, że nic nie jest pewne. Stabilność to wartość,  która umożliwia planowanie działań i daje poczucie komfortu. Dlatego tegoroczne Gdynia Design Days 2023 (1-9 lipca) chcą poszukiwać stabilności w niestabilnym świecie.

Ustabilizowanie sytuacji klimatycznej to jedno z najważniejszych obecnie wyzwań, przed którymi stoimy wszyscy. Przeciwdziałanie skutkom nagłych zmian klimatu jest niezbędne, aby budować stabilny świat. Ten cel może zostać osiągnięty poprzez zbalansowanie gospodarki – projektowanie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz domykanie cyklu. Dobro środowiska leży przede wszystkim w interesie ludzi.

Czas uświadomić sobie, że pod względem gospodarczym nie musimy już wzrastać. 

Ile i czego potrzebujemy, aby żyć stabilnie? Jakie jest minimum zasobów, przedmiotów i dóbr, abyśmy byli szczęśliwi? Stabilność to sztuka odpuszczania pod względem stanu posiadania i zalezienia punktu, w którym możemy z powodzeniem funkcjonować, realizować nasze pasje i nie zalewać siebie samych rzeczami.

Gdynia Design Days 2023

Sztuka odpuszczania odnosi się także do zdrowia psychicznego, które powinno stanowić ważny punkt zainteresowania w kontekście niestabilnej sytuacji na świecie. Żyjemy w kulturze dążenia do większej efektywności i produktywności. Czas jednak uzmysłowić sobie, że człowiek nie jest projektem. Potrzebujemy stabilności, równowagi, oddechu i umiejętności odpuszczania.

Jednym z miejsc, w którym coraz częściej próbujemy budować stabilną ostoję, jest świat wirtualny, dający możliwość ucieczki od chaotycznej, nieprzyjemnej rzeczywistości i zbudowania wszystkiego na nowo. Często jednak tylko z pozoru.

Rzeczywistość cyfrowa pozwala na odcięcie się od świata, selekcjonowania treści, które nas otaczają i stworzenia nowej, małej enklawy, dającej poczucie bezpieczeństwa i działania na własnych zasadach. Nie jest to jednak rozwiązanie naszych problemów, a jedynie sposób na ucieczkę od nich i zamknięcie oczu na to, co niewygodne. Pozornie bezpieczna rzeczywistość jest niesamowicie krucha i łatwa do zburzenia – wystarczy przerwa w dostawie prądu lub błąd serwera, aby ją zniszczyć.

Ostoją stabilności i miejscem, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie może stać się Gdynia. To nie tylko miasto innowacji, patrzące w przyszłość, ale także bezpieczna przestrzeń, w której każdy może odnaleźć równowagę.

Tegoroczne wydarzenie Gdynia Design Days 2023 w centrum stawia budowanie nowej, stabilnej rzeczywistości, która obejmie wszystkich.

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: