Interakcja człowiek – samochód (maszyna) w kontekście osób z ograniczeniami ruchowymi i poznawczymi. Projektowanie aplikacji inkluzywnej dla marki samochodowej – projekt dyplomowy Oliwii Przybyły.

WSPÓŁCZESNY PROJEKTANT OPRÓCZ TWORZENIA ŁADNYCH RZECZY MUSI BYĆ RÓWNIEŻ BADACZEM

TEKST PROMOCYJNY

POZNAŃ 2.6.2017

DESIGN SOF

Inclusive Car Interface jest próbą zmierzenia się z problemem nierównych szans między zdrowymi i niepełnosprawnymi kierowcami. Wykorzystując dostępną technologię i urządzenia z ekranami dotykowymi Oliwia Przybyła, w projekcie dyplomowym School of Form, specjalność Communication Design, wypracowała rozwiązania, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby naszych odbiorców.


Rezultatem jest bardzo dojrzały i przemyślany projekt pokazujący możliwości wynikające z dostosowywania interfejsu do potrzeb niepełnosprawnych kierowców oraz podejścia jakim jest projektowanie inkluzywne. Dzięki temu, technologia którą dobrze znamy, użyta w odpowiedni sposób, mogłaby wpłynąć na życie setek tysięcy ludzi codziennie zmagających się z ograniczeniami.
 Dyplom Oliwii Przybyły jest rezultatem kilku miesięcy prac, wywiadów i dobrego zrozumienia osób, dla których został stworzony.

Osoba niesłysząca potrzebuje zupełnie innego rodzaju narzędzi niż ktoś na wózku. Mając do dyspozycji ekran w samochodzie, telefon czy tablet umożliwiający dostosowanie układu poszczególnych opcji oraz umiejscowienia samego urządzenia można stworzyć ergonomiczną przestrzeń wokół kierowcy, która będzie niwelowała jego ograniczenia.
Sam interfejs użytkownika jest niemal przezroczysty i koncentruje się na czytelnej prezentacji informacji. Co więcej, zakłada powiększenie i wyróżnienie poszczególnych modułów, które może być ważne dla osób z wadą wzroku lub preferujących mniejszą ilość opcji na ekranie.


Współczesny projektant oprócz tworzenia ładnych rzeczy musi być również badaczem, ponieważ przy podejmowaniu każdej decyzji powinien kierować się tym co jest najlepsze dla jego odbiorców. Będzie to wiedział tylko wtedy, gdy wystarczająco dobrze ich pozna.


Więcej na: www.sof.edu.pl

Interakcja człowiek – samochód (maszyna) w kontekście osób z ograniczeniami ruchowymi i poznawczymi. Projektowanie aplikacji inkluzywnej dla marki samochodowej – projekt dyplomowy Oliwii Przybyły.