STRACHY. O BEZRELIGIJNYM CHRZEŚCIJAŃSTWE

TEKST: AW, ZDJĘCIA: DANIEL CHROBAK

WARSZAWA 3.4.2019

SZTUKA

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę „Daniel Rycharski. Strachy”. Zebrane na ekspozycji obiekty opowiadają historię działań artysty, który przechodzi od chęci zorganizowania oddolnej rewolucji i wprowadzenia osób LGBT+ na równych prawach do Kościoła, do praktykowania wiary na własnych zasadach.

Zakorzeniony przez różne instytucje i rodzinę w religii, Rycharski poszukuje w danym zestawie pojęć i wartości nowej wersji projektu emancypacyjnego, obejmującego osoby dotychczas wykluczane, który nazywa bezreligijnym chrześcijaństwem. Wystawa prezentowana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje wspólnego nerwu dla działań artysty podejmowanych we współpracy z mieszkańcami wsi oraz wyrastających na bazie tych kontaktów projektów tożsamościowych.

Wystawa potrwa do 22 kwietnia. Więcej na: www.artmuseum.pl