PODRÓŻ W CZASIE

ŁUKASZ POTOCKI

CHMIELNIK 6.7.2014

ARCHITEKTURA MIEJSCA

Dawna synagoga przekształcona w multimedialne centrum muzealno-edukacyjne, gdzie zwiedzający mogą odbyć niezapomnianą podróż w czasie do dawnego żydowskiego miasteczka - to Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku zrealizowany przez pracownię Nizio Design International.

Historia samego miejsca, niezwykle ważnej dla całej Kielecczyzny kultury żydowskiej, a także złożonych stosunków polsko-żydowskich została opowiedziana przy użyciu prostych form architektonicznych i efektownych elementów multimedialnej ekspozycji. Wystawa bardzo silnie oddziałuje na zmysły zwiedzających i pobudza wyobraźnię również dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Świętokrzyski Sztetl stał się multimedialnym centrum pamięci, w którym widzowie mogą odbyć wirtualną wędrówkę po żydowskim sztetlu, korzystając z intuicyjnych ekranów dotykowych i multimedialnych map okolicy. Atmosferę gwarnego targu czy żydowskiej szkoły budują również odpowiednio zaaranżowane i wyselekcjonowane dźwięki płynące z zamontowanych w przestrzeni ekspozycji głośników.

Świętokrzyski Sztetl mieści się w dawnej synagodze poddanej rewitalizacji. Opracowany przez Nizio Design International projekt nie zakładał ingerencji w strukturę murów oraz odtwarzania pierwotnego wyglądu ścian, które w całości były pokryte freskami. Dzięki zastosowaniu jasnego koloru ścian przestrzeń nabrała innego charakteru, który został podporządkowany wystawienniczej funkcji zrewitalizowanego obiektu. Istotnym elementem projektu jest monumentalny, czarny, stalowy sześcian, symbolizujący dom otwarty na cztery strony świata. Jego wnętrze tworzy kolejną przestrzeń wystawienniczą, w której prezentowana jest stała ekspozycja judaiców. Kontrastujące kolory i kształty w metaforyczny sposób odnoszą się do relacji pomiędzy dwoma narodami zamieszkującymi jedno miasto - polskim i żydowskim.

Centrum ekspozycji Świętokrzyskiego Sztetla stanowi szklana bima wzorowana na XVIII-wiecznym oryginale. Bima jest najważniejszym miejscem w synagodze. Najczęściej przyjmuje ona formę baldachimu, a podczas nabożeństw to właśnie z niej kapłan odczytuje Torę. Chmielnicka bima została wykonana z wielkoformatowego szkła.

Więcej na: www.nizio.com.pl