MIASTO NA FALI

TEKST: JOANNA SZCZYGIEŁ, ZDJĘCIA: BOGNA KOCIUMBAS

GDYNIA 7.7.2017

DESIGN WYDARZENIA

Co sprawia, że w miastach ludziom żyje się wygodniej i dostatniej? Jakie czynniki decydują o tym, że mieszkańcy lubią miasta i miejsca,w których żyją? Co wpływa na subiektywne odczucia jakimi żywimy nasze ulubione miejsca i zakamarki w miastach? Na te pytania stara się odpowiedzieć główna wystawa tegorocznej edycji Gdynia Design Days „Miasto na fali" pod kuratelą Izabeli Bołoz.

Przestrzeń i miasto, to tematy wokół których Izabela Bołoz umiejscawia swoje projektowe, kuratorskie i artystyczne aktywności. Oscylując wokół zagadnień związanych z tworzeniem miejsc (placemaking’iem), Bołoz pokazuje, jak ciekawą i żywą materią twórczą jest miasto i jego mieszkańcy. Jak interwencje w przestrzeń mogą angażować lokalne społeczności do aktywnej partycypacji w życiu owego miejsca.

Punktem wyjścia do koncepcji wystawy są współczesne miasta, przechodzące głębokie przemiany. Poszerzają się ich granice, zwiększa liczba mieszkańców, a problemy wymagające rozwiązania stają się coraz bardziej złożone. Zagęszczenie ruchu ulicznego, zanieczyszczenie powietrza, dbanie o zieleń miejską, budowanie pozytywnych stosunków społecznych czy rozwój biedniejszych dzielnic to tylko niektóre z zagadnień, z którymi muszą sobie obecnie radzić władze miast i ich mieszkańcy. Powstają nowe pomysły i trendy w poszukiwaniu rozwiązań dla życia w mieście: miejskie ogrody, ekonomia cyrkularna, technologie i smart cities, ruchy obywatelskie.

Miasto na fali wolniej

Wystawa „Miasto na fali" prezentuje projekty związane z nurtami tematyki miejskiej, które przyczyniają się do odnowy miasta. Wystawa prezentuje udogodnienia techniczne, usprawniające funkcjonowanie w mieście 
i pozwalające cieszyć się nim na co dzień. Przedstawione zagadnienia dotyczą relacji społecznych, stawiamy również pytanie się także o to, co obywatele mogą zrobić dla siebie nawzajem.

- Tematyka wystawy „Miasto na fali" jest nam bardzo bliska, a szereg bardzo ciekawych i odważnych rozwiązań wpisuje się w ideę miast inteligentnych. Mogą być one wykorzystane zarówno na mniejszą, lokalną skalę, jak również stać się elementem szeroko zakrojonych działań systemowych. Prezentowane projekty są inspiracją dla projektantów, zainteresowanych tematyką miejską, ale także dla włodarzy miast i samych mieszkańców. Ci ostatni, mając w rękach coraz więcej możliwości wpływania na kształt i funkcjonowanie miasta, mogą wykorzystać gotowe pomysły, które z powodzeniem funkcjonują w innych miejscach - mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, który organizuje GDD.

Więcej na: www.gdyniadesigndays.eu i www.izabelaboloz.com