KOPALNIA ZAMIENIONA W NOWOCZESNE CENTRUM NAUKI I SZTUKI

ŁUKASZ POTOCKI

WAŁBRZYCH 11.3.2015

ARCHITEKTURA MIEJSCA

Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji kompleksu Starej Kopalni w Wałbrzychu. Za projekt rewitalizacji i przekształcenia przestrzeni dawnej kopalni węgla kamiennego w nowoczesne centrum nauki i sztuki odpowiada pracownia architektoniczna Nizio Design International.

Budowlany etap inwestycji sfinalizowany został w listopadzie 2014 r. Do dyspozycji zwiedzających oddano wówczas część z kilkunastu pokopalnianych obiektów wchodzących w skład historycznego kompleksu KWK Julia. Goście odwiedzający Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia mogą już oglądać zrewitalizowane budynki nr 1, 3, 5, 6 i 17.

Plan zagospodarowania terenu Starej Kopalni zakłada również stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych dla całej rodziny na terenie dawnej hałdy. Przestrzenie te zostaną zrealizowane w kolejnych etapach inwestycji.

Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki to placówka multidyscyplinarna. Zlokalizowana jest na terenie jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych kompleksów poprzemysłowych w regionie Dolnego Śląska. Łącznie liczy ona cztery hektary powierzchni i obejmuje swym zasięgiem wiele pokopalnianych budynków.

Więcej na: www.nizio.com.pl