JASPER MORRISON DLA CAPPELLINI

MAC

MEDA 1.2.2014

DESIGN LUDZIE RZECZY

W?oska marka Cappellini rozpocz??a tegoroczn? aktywno?? od prezentacji nie tylko nowego projektu. Brand podkre?la tak?e znaczenie projekt?w sprzed lat, kt?re sta?y si? jednymi z najpopularniejszych w ca?ej historii marki.

Absolutn? nowo?ci? jest Cap Chair - projekt stworzony przez Jaspera Morrisona. To fotel w wersji sk?rzanej b?d? tapicerowanej. Minimalistyczny, z charakterystyczn? prostot? kszta?t?w. Nowy mebel zadebiutowa? w styczniu podczas targ?w IMM w Kolonii.

Cap Chair to ju? kolejny projekt Morrisona dla Cappelliniego. Wierni fani marki pami?taj? zapewne kanap? Elan sprzed 15 lat, kt?ra okaza?a si? sporym sukcesem handlowym i w ofercie znajduje si? nieprzerwanie od momentu debiutu. Obecnie Elan z 1999 roku przeszed? ma?y lifting, mo?na j? zestawia? k?towo, pojawi?y si? r?wnie? nowe tkaniny w wyko?czeniach.

Nowe projekty nie trafi?y jeszcze do cennika marki.

Wi?cej: www.cappellini.it

Kanapa Elan, projekt: Jasper Morrison. fot. Materiały prasowe

Kanapa przeszła modyfikację, wciąż jest jednak wzorem sprzed 15 lat. fot. Materiały prasowe

Cap Chair dopiero zadubiutował. fot. Materiały prasowe

Cap Chair to już kolejny projekt Morrisona dla Cappelliniego. fot. Materiały prasowe