Wielofunkcyjny mebel - Caterpillar - stworzył Radosław Rolf. fot. Materiały prasowe

G?SIENICA DO WYPOCZYNKU (WIDEO)

MAR

WARSZAWA 16.1.2014

DESIGN LUDZIE RZECZY WIDEO

Aby posiedzie?, pole?e?, usi??? - s?owem - zrelaksowa? si?, wystarczy jeden mebel, ??cz?cy w?a?ciwo?ci ???ka, szezlongu oraz fotela. Wielofunkcyjny mebel - Caterpillar - stworzy? Rados?aw Rolf, absolwent wydzia?u Architektury Wn?trz Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie.

To zarazem jego projekt dyplomowy. - Mebel o prostej konstrukcji z element?w ze sklejki po??czonych zawiasami, pozwala uzyska? le?ank?, na kt?rej zmieszcz? si? dwie osoby, szezlong, kt?ry pozwoli nam si? odpr??y? po wyczerpuj?cym dniu oraz fotel, na kt?rym wygodnie usi?dziemy, aby obejrze? ulubiony program w telewizji lub poczyta? ksi??k?. Caterpillar mo?e by? fajnym meblem w domu, sposobem na wypoczynek podczas przerwy w pracy lub ciekawym rozwi?zaniem w miejscu spotka?, np. w klubie - przekonuje jego tw?rca.

Wszystkie elementy ze sklejki s? wyposa?one w panele tapicerowane alcantar?. Kszta?ty meble s? zmienne - aby dokona? zmian wystarczy pos?u?y? si? uchwytem. Wymiary Caterpillara to 200 cm na 118 cm. Maksymalna wysoko??, jak? mebel mo?e osi?gn?? to 62 cm. Mebel jest prototypem.