Le Monde – ?wiatowa premiera Noti

POZNAŃ | ŁUKASZ POTOCKI

14 lutego 2014 | Design | Rzeczy | Wydarzenia |

W dniach 18-21 lutego podczas Arena Design odb?dzie si? premiera kolekcji Le Monde zaprojektowanej dla marki Noti przez w?oskiego projektanta Leonardo Talarica.?To efekt pierwszej w historii dzia?alno?ci firmy wsp??pracy z zagranicznym projektantem. Wydarzeniu towarzyszy? b?dzie panel dyskusyjny „Od materia?u do projektu i z powrotem? 18 lutego o godz. 16.45 w strefie Forum.

Le Monde to nowoczesna interpretacja francuskich szezlong?w. Oparcie sofy tworzy sama kombinacja poduszek ze specjalnym, niewidocznym stela?em. Ta konstrukcja daje wra?enie wyj?tkowej lekko?ci sofie, kt?rej obszerna bry?a ma gwarantowa? komfort i wygod?. Siedziska po??czone s? asymetrycznie. Ich modu?owo?? pozwala na aran?owanie dowolnych zestawie? i konstelacji. Ca?o?? tworzy uk?ad graficznych kszta?t?w, kt?re z ?atwo?ci? wkomponowuj? si? we wn?trza tradycyjne i ultranowoczesne. Sofa wyst?puje w? wersji rozk?adanej do spania oraz o mniejszych gabarytach i metalowych n??kach w wersji do wn?trz u?yteczno?ci publicznej. W projekcie wykorzystano innowacyjne w ?wiecie meblarskim rozwi?zania – nowe na rynku ukryte zamki YKK, zaprojektowane we wsp??pracy z firm? Alcantara, kt?rej ekskluzywne tkaniny zosta?y wykorzystane w ca?ym projekcie.

2Leonardo_Talarico_designalive

Leonardo Talarico to projektant, kt?ry wsp??pracuje z najbardziej presti?owymi firmami takimi jak: Cappellini, Mercedes-Benz, Alcantara. fot. materia?y prasowe

Leonardo Talarico to projektant, kt?ry wsp??pracuje z najbardziej presti?owymi firmami takimi jak: Cappellini, Mercedes-Benz, Alcantara. Jego projekty by?y prezentowane podczas tygodnia designu w Mediolanie, Pary?u, Kolonii, Londynie i Nowym Jorku. Ju? w wieku 23 lat zosta? umieszczony przez w?oski magazyn „Case de Abitare” w gronie w?oskich m?odych talent?w. Z kolei w 2013 roku podczas targ?w w Mediolanie, magazyn „Interni” zamie?ci? jego sylwetk? w przegl?dzie pi?tnastu najbardziej obiecuj?cych m?odych projektant?w.

Premierze Le Monde towarzyszy? b?dzie panel dyskusyjny ?Od materia?u do projektu i z powrotem? wpisuj?cy si? w temat przewodni tegorocznej edycji arena Design – ?Materials?. Go??mi spotkania b?d? projektanci – Piotr Kuchci?ski, Miko?aj Wierszy??owski, Leonardo Talarico – W?och, kt?ry do Polski zawita? dzi?ki wsp??pracy z mark? Noti, a tak?e El?bieta Ku?niacka, w?a?cicielka studia projektowego i producentka „Dekoratorni?, programu o urz?dzaniu wn?trz. Spotkanie poprowadzi Ewa Trzcionka, redaktor naczelna magazynu i portalu „Design Alive”.

Tematem przewodnim panelu b?dzie rola materia??w w procesie projektowym oraz w jaki spos?b wybrany przez projektanta surowiec wp?ywa na koncepcj? produktu. B?dziemy pyta? czy materia?y inspiruj? projektant?w, czy odwrotnie – do koncepcji poszukuje si? odpowiedniego?tworzywa, czy mog? determinowa? projekt i jak wp?ywaj? na funkcjonalno?? produkt?w. Porozmawiamy te? o r??nego rodzaju zastosowaniach tkanin, ich w?a?ciwo?ciach i roli w przestrzeniach domowych i u?ytkowych. A tak?e o trendach, osobistych poszukiwaniach i ostatnich odkryciach.

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Stary dom z nowym duchem

Stary dom z nowym duchem

Poznań | 5 lutego 2024

Dom Agnieszki i Piotra Kuchcińskich na poznańskim Grunwaldzie czaruje urokiem