Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. fot. ARC

BOŻENA GARGAS NOWYM PREZESEM IWP

MAC


WARSZAWA 14.2.2013

DESIGN LUDZIE WYDARZENIA

Bożena Gargas została nową szefową Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Stanowisko objęła w grudniu zeszłego roku. Gargas na stanowisku prezesa zarządu IWP zastąpiła Beatę Bochińską, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji w sierpniu zeszłego roku.

Nowa prezes zarządu IWP jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe. Ukończyła także studia podyplomowe w SGH na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również absolwentką ACCA - otrzymała dyplom z Rachunkowości i Finansów w zakresie Analizy przedsiębiorstw, Zarządzania finansami, Rachunkowości zarządczej, Interpretacji sprawozdań finansowych. Ukończyła też kurs dla kandydatów na maklerów w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Nowa prezes IWP jest ekspertem do spraw środków unijnych. Pracowała jako menedżer w firmach finansowych i produkcyjnych, była dyrektorem handlowym i zarządzającym oraz doradcą przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw w zakresie finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych.

Więcej: www.iwp.com.pl