Standing Tall: A Curious History of Men in Heels


But. Synonim piękna, przyjemności, ale też bólu [zdjęcia]

Ból przyjemności

Londyn | 29 sierpnia 2015

Kontrowersyjne, zachwycające, nietypowe - buty na wystawach.