Saxon Textile Research Institute (STFI)


Tesktylia po recyklingu

Tkaniny na nowo

Berlin | 28 października 2015

Tekstylne odpady jako nowy materiał