POLKI Hidden Power


POLKI Hidden Power

Ukryta siła

Austin | 4 listopada 2019

Kobiecość według polskich artystek i projektantek na wystawie w USA