Marcin Czechowicz


Marcin Czechowicz: – Fotografowanie to praca na emocjach

Praca na emocjach

Warszawa | 25 listopada 2020

Rozmawiamy z fotografem architektury Marcinem Czechowiczem