Making Art Dance: Backdrops and Costumes from the Armitage Foundation


Punkowa Balerina i jej kostiumy [zdjęcia, wideo]

Punkowa Balerina

Jersey City | 18 marca 2015

Niezwykłe baletowe kostiumy na wystawie w Mass Glass Gallery.