Javier Errea


Javier Errea: Trzeba być radykalnym

Jestem radykalny

warszawa | 27 marca 2014

Javier Errea, legenda projektowania prasowego dla "Design Alive".