Jest moc. Zbli?a si? “Power to Designers”

Warszawa | JARDA RUSZCZYC

31 stycznia 2014 | Design | Ludzie | Wydarzenia |

Przed nami kolejna edycja konferencji “Power to Designers”. Imprez? w mi?dzynarodowej obsadzie przygotowuje znany grafik Jacek Utko wraz z “Pulsem Biznesu”. A wszystko po to, aby?my mogli si? dowiedzie? m.in. jakie mikrotrendy i innowacje wkr?tce zmieni? nasze ?ycie, czy smartfony s? przysz?o?ci? medi?w i komunikacji oraz czego internet mo?e si? nauczy? od prasy drukowanej. Patronem konferencji jest “Design Alive”.

Przed nami kolejna edycja konferencji “Power to Designers”. Imprez? w mi?dzynarodowej obsadzie przygotowuje znany grafik Jacek Utko wraz z “Pulsem Biznesu”. A wszystko po to, aby?my mogli si? dowiedzie? m.in. jakie mikrotrendy i innowacje wkr?tce zmieni? nasze ?ycie, czy smartfony s? przysz?o?ci? medi?w i komunikacji oraz czego internet mo?e si? nauczy? od prasy drukowanej. Patronem konferencji jest “Design Alive”.

Ta konferencja wpisa?a si? ju? na sta?e do kalendarza. To na niej regularnie pojawiaj? si? polscy projektanci oraz specjalni go?cie z zagranicy. – Tej edycji opr?cz czo??wki dizajner?w pos?uchamy te? wizjonerskich wyk?ad?w o trendach w r??nych dziedzinach designu, przysz?o?ci aplikacji mobilnych i medi?w spo?eczno?ciowych. Dowiemy si? jak b?dzie wygl?da? industrial design przysz?o?ci i jakie s? trendy w infografice – przekonuje Utko.

Konferencja b?dzie podzielona na 5 blok?w tematycznych: Print, Screen, Trends, Social Media, Innovation. Tegorocznymi prelegentami s? przedstawiciele r??nych dziedzin zwi?zanych z projektowaniem, zar?wno projektanci gazet i magazyn?w, jak i np. specjali?ci od przewidywania trend?w. Podczas Power to Designers pojawi? si?: Javier Errea (legenda ?wiatowego designu prasowego, zaprojektowa? makiety gazet na kilku kontynentach, m.in. “Liberation”, “The Independent”, “Dagens Nyheter” i kultowej portugalskiej “i”), Jacek Utko (Design director Bonnier Business Press International, projektant gazet, magazyn?w i internetu w Europie Wschodniej i Skandynawii. Laureat prawie 50 nagr?d w konkursach), Franchesco Franchi (projektant gazet, magazyn?w i infografiki. Dyrektor artystyczny Il Sole 24 Ore. Autor ksi??ki “Designing News”, pokazuj?cej najciekawsze zjawiska w mediach ostatnich lat), Zuzanna Skalska (trendwatcher w holenderskim Van Berlo), Nils M?ller (tw?rca TrendONE, firmy specjalizuj?cej si? w mikro-trendach, znanej jako ?wiatowy lider w definiowaniu kluczowych trend?w dla dynamicznie rozwijaj?cych si? bran?) oraz Little (dziennikarz i wizjoner z Irlandii stworzy? Storyful – pierwsz? agencj? informacyjn? ery medi?w spo?eczno?ciowych. Przy u?yciu technologii Storyful wykorzystuje tzw. user-generated content, wspomagaj?c redakcje gazet, portali internetowych i stacji telewizyjnych na ca?ym ?wiecie).

Konferencja odb?dzie si? 11 marca w Muzeum Historii ?yd?w Polskich od godz. 9.00. W tym roku jednak zaplanowano r?wnie? warsztaty pod nazw? “Picture of the Future”, kt?re odb?d? si? 12 marca od godz. 9.00. Poprowadzi je Nils M?ller i razem z uczestnikami opracuje konkretny obraz przysz?o?ci firm i otoczenia rynkowego. – Poka?e przysz?o?? naszych produkt?w i us?ug. ??cz?c badania na temat trend?w z metod? scenariuszow? przedstawi obraz otaczaj?cego nas ?wiata na najbli?sze 10 lat. Warsztat wyja?ni kluczowe pytania dotycz?ce tego jak b?dzie wygl?da? przemys? w przysz?o?ci i kt?re trendy b?d? mia?y wp?yw na jego rozw?j – zapowiadaj? organizatorzy.

Udzia? w konferencji kosztuje 1295 z? (do 7 lutego) lub 1495 z? (od 8 lutego), cena warsztat?w to 1195 (do 7 lutego) lub 1395 z? (od 8 lutego). Za udzia? zar?wno w konferencji, jak i warsztacie zap?acimy 2294 z? (do 7 lutego) lub 2690 z? (od 8 lutego).

Wi?cej: www.konferencje.pb.pl

Powiązane artykuły:

Zimowy numer „Design Alive” z podtytułem „Kolekcje” już w sprzedaży

Numer pełen premier

Warszawa | 21 grudnia 2020

Zimowe wydanie „Design Alive” z podtytułem „Kolekcje” już w sprzedaży

Minimalizm do wynajęcia – wakacyjne apartamenty na warszawskiej Pradze

Czysta forma

Warszawa | 31 lipca 2020

Minimalizm na warszawskiej Pradze

Pobierz za darmo wydanie cyfrowe wiosennego Design Alive pod hasłem „Miłość”! Udostępniamy też archiwalne numery w wersji cyfrowej – #zostańwdomu

Miłość

Warszawa | 18 marca 2020

Magazyn Design Alive nr 32 dostępny za darmo!

Komunikacja czy porozumienie?

Komunikacja

Warszawa | 14 marca 2020

O tym dyskutowano podczas 17. edycji OKK! Design