Salon Zimowy. Targi sztuki nowej generacji

Warszawa | ŁP

9 grudnia 2013 | Ludzie | Sztuka | Wydarzenia |

14 i 15 grudnia po raz trzeci odb?dzie si? Salon Zimowy – ?wi?teczna sprzeda? sztuki najnowszej, fotografii i wydawnictw artystycznych pod patronatem „Design Alive”. Jest to kolejna, po Warsaw Gallery Weekend, inicjatywa najciekawszych warszawskich galerii sztuki wsp??czesnej, w kt?rej uczestniczy? b?dzie ponad 70 polskich artyst?w reprezentuj?cych r??ne dziedziny sztuki wsp??czesnej.

Salon Zimowy to targi sztuki nowej generacji adresowane do wszystkich zainteresowanych sztuk? wsp??czesn?, niezale?nie od do?wiadczenia, gustu i stanu portfela.

14 i 15 grudnia po raz trzeci odb?dzie si? Salon Zimowy – ?wi?teczna sprzeda? sztuki najnowszej, fotografii i wydawnictw artystycznych pod patronatem „Design Alive”. Jest to kolejna, po Warsaw Gallery Weekend, inicjatywa najciekawszych warszawskich galerii sztuki wsp??czesnej, w kt?rej uczestniczy? b?dzie ponad 70 polskich artyst?w reprezentuj?cych r??ne dziedziny sztuki wsp??czesnej.

Salon Zimowy to targi sztuki nowej generacji adresowane do wszystkich zainteresowanych sztuk? wsp??czesn?, niezale?nie od do?wiadczenia, gustu i stanu portfela.

Spotykamy si? w wyj?tkowym, jeszcze nie odkrytym dla szerokiej publiczno?ci miejscu na mapie Warszawy – w tym roku jest to barokowy Pa?ac Branickich przy Podwalu. Opustosza?y pa?ac o powierzchni 3000 m kw. zape?ni? przez dwa grudniowe dni wydarzenia zwi?zane ze sztuk? wsp??czesn?, muzyk? i ksi??kami. Historia barokowego pa?acu si?ga XVIII wieku. Zosta? wybudowany przez Jana Klemensa Branickiego przy wsp??pracy z architektem Janem Zygmuntem Deyblem. Zniszczony podczas II wojny ?wiatowej zosta? odbudowany w latach 1947-1953 na podstawie dost?pnej dokumentacji m.in. obraz?w Canaletta.

Przez dwa dni w historycznych wn?trzach Pa?acu swoje premiery b?d? mia?y nowe prace i limitowane edycje najciekawszych artyst?w m?odego i ?redniego pokolenia, jak r?wnie? klasyk?w fotografii (m.in. Bownik, Tomek Baran, Dorota Buczkowska, Ola Buczkowska, Oskar Dawicki, Przemiek Dzienis, Ewa Juszkiewicz, Ivo Niki?, Wojciech Pu?, Tadeusz Rolke, Bianka Rolando, Iwo Rutkiewicz, Mateusz Sadowski, Mateusz Szczypinski, Slavs&Tatars, Magdalena Starska, Aleksandra Waliszewska, Honza Zamojski i wielu innych).

Salon Zimowy to tak?e wyj?tkowa okazja do uzupe?nienia ksi?gozbior?w o rzadkie, niedost?pne w ksi?garniach publikacje, katalogi wystaw, druki kolekcjonerskie. Swoje stoiska przygotowuj? specjalnie na t? okazj? Antykwariat Kwadryga i Super Salon, po raz pierwszy go?ci? b?dziemy r?wnie? promotora i wydawc? komiks?w Central? – Central Europe Comics Art. Warszawsk? premier? na Salonie zapowiedzia?o wydawnictwo Mundin za?o?one przez Gra?yn? Kulczyk i Honz? Zamojskiego. Tradycyjnie ju? na Salonie swoje stoisko zaprezentuje Lado ABC. Muzyczn? ofert? dope?ni fundacja Nie zawsze musi by? chaos, prezentuj?c p?yty analogowe i CD z muzyk? powa?n?, jazzow?, awangardow? i ludow?. Projekty fotograficzne i wydawnicze poka?? r?wnie? Art Is Good i Fundacja Sztuk Wizualnych.

Wi?cej: www.salonzimowy.pl

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły: