Projektowanie bez ogranicze?. Z Sony (wideo)

Ostatnio w warszawskim Pies Czy Suka mo?na by?o ogl?da? wystaw? wyj?tkowych obiekt?w wykonanych specjalnie pod najnowszy telewizor Sony. Teraz trwa ich aukcja charytatywna. Zebrane ?rodki zostan? przeznaczone na Stowarzyszenie Artanimacje, od o?miu lat organizuj?ce Rezydencj? Tw?rczego Recyclingu Przetwory.

Ostatnio w warszawskim Pies Czy Suka mo?na by?o ogl?da? wystaw? wyj?tkowych obiekt?w wykonanych specjalnie pod najnowszy telewizor Sony. Teraz trwa ich aukcja charytatywna. Zebrane ?rodki zostan? przeznaczone na Stowarzyszenie Artanimacje, od o?miu lat organizuj?ce Rezydencj? Tw?rczego Recyclingu Przetwory.

W projekcie UNLTD., organizowanym przez Sony oraz Pies Czy Suka, wzi?li udzia? Kompott, Beton, Lange&Lange, Malafor oraz Magdalena Tekieli. Ich zadaniem by?o wykonanie mebla pod telewizor Sony BRAVIA serii W9. Ka?dy z projektant?w stworzy? unikalny prototyp mebla, kt?ry doskonale podsumowuje has?o UNLTD. (unlimited) i r?wnie dobrze komponuje si? z nowoczesnym produktem Sony.

Mebel autorstwa Magdaleny Tekieli reprezentuje prosty, elegancki i wysublimowany styl nawi?zuj?cy do skandynawskiego designu. Obiekt wykonany jest z litego drewna d?bowego. Zewn?trznie pokryty jest lakierem typu piano w kolorze czarnym. N??ki natomiast wykonane s? ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Mebel posiada cztery wyjmowane szuflady od frontu oraz boczne uchylne schowki. Ca?o?? mebla zamykana jest rolet?.

Obiekt autorstwa studia Malafor nosi nazw? „Selektor”. Jest to komplet sk?adaj?cy si? z mebla pod telewizor oraz z krzes?a, na kt?rym telewizj? mo?na ogl?da?. Zainstalowane okiennice mo?na zamkn?? by zas?oni? telewizor lub programy, kt?rych nie chce si? ogl?da? ? „selektor wizji?. Mebel wykonany jest z p?yty poliuretanowej, a skrzyd?a okiennic z aluminium. Krzes?o do ogl?dania jest zaprojektowane tak, by pomi?dzy telewizorem a ogl?daj?cym stworzy? si? swoisty dialog- ogl?daj?cy jest odseparowany od innych bod?c?w wzrokowych za pomoc? os?on z bok?w krzes?a.

Pomys?em studia Lange&Lange by?o zaburzenie logicznego postrzegania cienia. Wykorzystanie pomys?u przynios?o niezwykle oryginalny efekt, kt?ry daje do my?lenia i nie pozwala si? skupia? wy??cznie na obrazie telewizora. Aluminiowa konstrukcja wykonana jest ze szk?a i blachy lakierowanej proszkowo. Mebel jest pod?wietlony o?wietleniem LED.

Interpretacja mebla autorstwa Krystiana Kowalskiego ze studia Kompott to pr?ba znalezienia fizycznego otoczenia dla nowoczesnych technologii. Punktem wyj?cia dla stworzenia projektu by?a najwa?niejsza wed?ug Kowalskiego cecha technologii telewizora Sony, czyli bogactwo kolor?w. Lekka a?urowa forma, zestawiona z geometrycznymi bry?ami o ?agodnych pastelowych kolorach, jest propozycj? wsp??czesnego mebla koresponduj?cego z nowoczesn? technologi? telewizora. Akcesoria zaprojektowane s? tak, aby mog?y zmienia? swoje miejsce w obr?bie mebla.

Tw?rcom ze studia Beton ogl?danie telewizji kojarzy si? z pochmurn?, deszczow? pogod?. Telewizyjna deszczowa chmura jest wykonana ze stalowej blachy o grubo?ci 2 mm. Chmura stoi na „strugach deszczu” ? 13 cienkich stalowych n??kach, pionowych i sko?nych. N??ki przymocowane s? do d?ugiego, prostego blatu, na kt?rym mo?e stan?? telewizor. Blat ? z dw?ch stron, symetrycznie ? jest zako?czony gi?tymi numerycznie wywini?ciami.

Obiekty stworzone dla Sony mo?na by?o ogl?da? od 20 listopada do 3 grudnia w Pies Czy Suka w Warszawie. Teraz zobaczymy je na festiwalu Przetwory w warszawskim Soho Factory w dniach 14-15 grudnia.

Na Allegro trwa obecnie aukcja obiekt?w – zebrane pieni?dze zostan? przeznaczone na Stowarzyszenie Artanimacje, od o?miu lat organizuj?ce Rezydencj? Tw?rczego Recyclingu Przetwory. Aukcja ko?czy si? 15 grudnia. Aukcje poszczeg?lnych obiekt?w mo?na obserwowa? tutaj:
Mebel autorstwa Magdy Tekieli
Mebel autorstwa studia Malafor
Mebel autorstwa Lange&Lange
Mebel autorstwa studia Kompott
Mebel autorstwa studia Beton

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Vintage z humorem

Vintage z humorem

Warszawa | 8 maja 2024

Odwiedzamy kamienicę na warszawskim Nowym Świecie projektu Ryzy Studio