Portfel dla niewidomych

Warszawa | MAN

28 listopada 2013 | Design | Ludzie | Rzeczy | Styl życia |

Marta Morawska, absolwentka Wydzia?u Wzornictwa Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie przygotowa?a przedmiot, kt?ry pomo?e osobom niewidomym w skutecznym pos?ugiwaniu si? portfelem oraz jego zawarto?ci?.

W zwyczajnym, sk?rzanym portfelu znajduj? si? jednak bardzo wa?ne udogodnienia. S? to przede wszystkim wzorniki na banknoty, dzi?ki kt?rym bezb??dnie mo?na odr??ni? nomina?y, przyk?adaj?c je po prostu do wyci??. Podobnie z monetami – osoby niewidome najwi?kszy problem maj? z rozr??nieniem tych o nomina?ach 20 i 50 groszowych. Zastosowany wzornik pozwala na skuteczne odszukanie w?a?ciwych.
Marta Morawska, absolwentka Wydzia?u Wzornictwa Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie przygotowa?a przedmiot, kt?ry pomo?e osobom niewidomym w skutecznym pos?ugiwaniu si? portfelem oraz jego zawarto?ci?.

W zwyczajnym, sk?rzanym portfelu znajduj? si? jednak bardzo wa?ne udogodnienia. S? to przede wszystkim wzorniki na banknoty, dzi?ki kt?rym bezb??dnie mo?na odr??ni? nomina?y, przyk?adaj?c je po prostu do wyci??. Podobnie z monetami – osoby niewidome najwi?kszy problem maj? z rozr??nieniem tych o nomina?ach 20 i 50 groszowych. Zastosowany wzornik pozwala na skuteczne odszukanie w?a?ciwych.

Portfel wykonano z przyjaznej w dotyku sk?ry. Projekt powsta? we wsp??pracy z fundacj? Vis Maior.

Wi?cej: www.martamorawska.pl

Powiązane artykuły: