Konkurs Siemens Future Living Award rozstrzygni?ty!

Kuchnia przysz?o?ci by?a tematem konkursu zorganizowanego dla architekt?w, projektant?w wn?trz oraz pasjonat?w designu przez mark? Siemens. Jury przyzna?o dwie nagrody regulaminowe oraz dwa wyr??nienia. Ich wr?czenie mia?o miejsce 16 stycznia podczas gali fina?owej konkursu w concept store Mysia 3 w Warszawie. “Design Alive” by? patronem medialnym konkursu i przyzna? nagrod? specjaln?.

Kuchnia przysz?o?ci by?a tematem konkursu zorganizowanego dla architekt?w, projektant?w wn?trz oraz pasjonat?w designu przez mark? Siemens. Jury przyzna?o dwie nagrody regulaminowe oraz dwa wyr??nienia. Ich wr?czenie mia?o miejsce 16 stycznia podczas gali fina?owej konkursu w concept store Mysia 3 w Warszawie. “Design Alive” by? patronem medialnym konkursu i przyzna? nagrod? specjaln?.

Has?o marki “Siemens. The future moving in”, sta?o si? has?em przewodnim dla wszystkich uczestnik?w pierwszej edycji konkursu. Niemiecka marka, jako ekspert w obszarze globalnych technologii i wzornictwa, zawsze by?a w awangardzie wprowadzania innowacji i prze?omowych rozwi?za?. Pochodz?cy z 1926 r. koncept nowoczesnej kuchni do zabudowy wed?ug Margarete “Grete” Sch?tte-Lihotzky stanowi dzi? dow?d rewolucji, jaka, przesz?o 100 lat temu, dokona?a si? w projektowaniu i sposobie my?lenia o kuchni . Dzi? znowu zadajemy sobie pytanie: Jak b?dzie wygl?da?a kuchnia przysz?o?ci?

Na pytanie to odpowiedzi szuka?o kilkadziesi?t biur projektowych, studi?w kuchennych, niezale?nych architekt?w oraz projektant?w. Najlepsze projekty wybra?o siedmioosobowe jury, w sk?adzie: dr Krystyna ?uczak-Sur?wka (krytyczka wzornictwa), Maciej Zie? (projektant), Konrad Birek (szef kuchni restauracji Sowa&Przyjaciele), Ma?gorzata Szczepa?ska (redaktor naczelna “Elle Decoration”), Miros?aw Nizio (architekt), Adam Pulwicki (architekt i projektant), Gosia Rygalik (projektantka).

– Obrady rzeczywi?cie by?y gor?ce. To nie by?y nasze wewn?trzne spory, ale w spos?b szczeg?lny dyskusja rozwin??a si?, gdy rozmawiali?my o wizji przysz?o?ci. To by?o wyzwanie tak?e dla nas. Ta dyskusja wynika?a r?wnie? z tego, ?e zdecydowali?my si? nie przyznawa? pierwszej nagrody. Kuchnia to bardzo ciekawy i zarazem trudny temat, a my szukali?my prze?omowego, a jednocze?nie prostego konceptu – m?wi?a podczas gali wr?czenia nagr?d dr Krystyna ?uczak-Sur?wka.

Prace by?y oceniane pod k?tem wielu kryteri?w, takich jak np.: innowacyjno??, warto?? u?ytkowa projektu, estetyka czy aspekt ekologiczny. G??wnej nagrody nie przyznano. Drug? nagrod? otrzyma?y absolwentki Wydzia?u Wzornictwa Przemys?owego?Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie Julia Ambroziewicz i Maja Certowicz za projekt “AlgaeTank – ?wiadoma kuchnia?, w kt?rym podj??y temat przysz?o?ci jedzenia i samodzielnego uprawiania ?ywno?ci. Trzecie miejsce zaj?? Rafa? Szczepa?ski za projekt “Reuse-Recycling-Rethink-Rearrange-Rebuild-Relive? rozwi?zuj?cy problem wielofunkcyjno?ci przestrzeni mieszkalnej. Jury konkursowe przyzna?o r?wnie? dwa wyr??nienia dla Katarzyny Pastuszak za projekt ??Kuchnia w pude?ku? i Grzegorza Kaliciaka za minimalistyczny projekt kuchni w przestrzeni otwartej.

Wi?cej: www.siemens-home.pl, www.future-living-award.pl

Powiązane artykuły:

Zimowy numer „Design Alive” z podtytułem „Kolekcje” już w sprzedaży

Numer pełen premier

Warszawa | 21 grudnia 2020

Zimowe wydanie „Design Alive” z podtytułem „Kolekcje” już w sprzedaży

Jesienny magazyn „Design Alive” już w sprzedaży. Pełen esejów wielkich umysłów, pięknych idei oraz nietuzinkowych wnętrz

Normalność

Warszawa | 30 września 2020

Jesienny numer „DA" już w sprzedaży. Z dodatkiem pełnym esejów!

Pobierz za darmo wydanie cyfrowe wiosennego Design Alive pod hasłem „Miłość”! Udostępniamy też archiwalne numery w wersji cyfrowej – #zostańwdomu

Miłość

Warszawa | 18 marca 2020

Magazyn Design Alive nr 32 dostępny za darmo!

Wystartowała 12. edycja konkursu VASCO Integracja 2020

VASCO Integracja

Warszawa | 27 lutego 2020

VASCO Group zaprasza do 12. edycji konkursu VASCO Integracja 2020