Graficzny dom pod Monachium

Dom z homogenicznych materia??w, stworzony z wykorzystaniem jak najmniejszej przestrzeni zewn?trznej na rzecz du?ej przestrzeni u?ytkowej, wreszcie u?ycie nowej metody, polegaj?cej na u?yciu prefabrykowanych drewnianych element?w przy konstruowaniu ?cian zewn?trznych i dachu – to 11×11 House.

Ten dom powsta? nieopodal Monachium, zamieszkuje w nim czteroosobowa rodzina. Plany architektoniczne przygotowa?a pracownia Titus Bernhard Architekten. ?ciany zewn?trzne i dach zosta?y wykonane z drewnianych element?w, pionowa fasada w postaci lameli zbiega si? bez ?at na grzbiecie dachu.

Dom z homogenicznych materia??w, stworzony z wykorzystaniem jak najmniejszej przestrzeni zewn?trznej na rzecz du?ej przestrzeni u?ytkowej, wreszcie u?ycie nowej metody, polegaj?cej na u?yciu prefabrykowanych drewnianych element?w przy konstruowaniu ?cian zewn?trznych i dachu – to 11×11 House.

Ten dom powsta? nieopodal Monachium, zamieszkuje w nim czteroosobowa rodzina. Plany architektoniczne przygotowa?a pracownia Titus Bernhard Architekten. ?ciany zewn?trzne i dach zosta?y wykonane z drewnianych element?w, pionowa fasada w postaci lameli zbiega si? bez ?at na grzbiecie dachu.

Betonowa konstrukcja domu zosta?a najpierw pokryta warstw? hydroizolacji, a nast?pnie drewnianymi lamelkami tak, aby powsta?a jednorodna powierzchnia. Lamelki na fasadzie pionowej maj? r??ne g?sto?ci. Bry?a budynku otwiera si? na ogr?d, przede wszystkim dzi?ki du?ym oknom. A doskonale dopasowane drewniane listwy s? r?wnie? g??boko osadzone w oknach budynku, kt?re zaginaj? si? w naro?nikach ?cian, jak i nad okapami.

Dom jest trzypi?trowy, a jego nazwa wi??e si? z wymiarami planu kwadratu, w jaki wpisano jego struktur?. Najni?szy poziom znajduje si? w piwnicy, salon z jadalni? obejmuje przestrze? parteru, z kolei sypialnie oraz dwa biura znajduj? si? na pi?trze. Organizacja wewn?trzna domu jest otwarta – centralnym miejscem jest parter, kt?ry optycznie ??czy si? z g?rn? kondygnacj?.

11×11 House ma wyra?ny znak graficzny, wpisany w struktur? – to wynik zmiennej g?sto?ci lamelek, precyzyjnie ustawionych p?ytek, w tym tak?e integracji stolarki okiennej.

Wi?cej: www.titusbernhardarchitekten.de

Powiązane artykuły: