Najważniejsze dzieła polskich architektów w Muzeum Narodowym w Krakowie!

Najważniejsze dzieła polskich projektantów i architektów oraz najciekawsze budynki z całego kraju. Dzięki nowej stałej wystawie „Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku” Muzeum Narodowe w Krakowie stało się prawdziwą mekką dla miłośników architektury. 

Tę, jak również towarzyszącą jej ekspozycję „Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku” można zobaczyć w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego. Obie wystawy są zapowiedzią przyszłego muzeum designu i architektury, które powstanie w budynku dawnego hotelu Cracovia.

– Obie dziedziny twórczości nie miały dotąd stałej prezentacji w naszym muzeum ani nie mają adekwatnej dla swojego znaczenia reprezentacji w muzealnej kolekcji. Otwarcie stałych wystaw w Kamienicy Szołayskich to początek zmian w tym zakresie, a także zapowiedź najważniejszego projektu inwestycyjnego, jaki Muzeum Narodowe w Krakowie realizować będzie w najbliższej przyszłości, czyli adaptacji dawnego hotelu Cracovia na cele nowego oddziału poświęconego architekturze i designowi – mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Stała wystawa polskiego designu wreszcie w Muzeum Narodowym w Krakowie!

„Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku”

Galeria została poświęcona historii i współczesności polskiej architektury. Przekrojowość prezentacji, do której nawiązuje tytuł wystawy, odnosi się zarówno do przemian historycznych czy formalnych, jak i do różnorodności funkcjonalnej prezentowanych obiektów, pozwalającej dostrzec znaczenie architektury w projektowaniu różnych obszarów codzienności.

Ekspozycję podzielono na sześć sekcji odpowiadających sześciu zagadnieniom. Są to: Kompozycja, Natura, Technologia, Manifest, Czas i przestrzeń oraz Koszty.

Pojęcie Kompozycji, zarówno na wystawie, jak i w działalności architektonicznej, wyraża się przede wszystkim poprzez plan i odwołuje się do postrzegania architektury jako organizacji zespołu elementów korespondujących ze sobą, z otoczeniem, a także z użytkownikiem obiektu. Kolejne podjęte zagadnienie to Natura, która była zawsze istotnym czynnikiem warunkującym myślenie o architekturze. Ważna jest tutaj, co zwiedzający na pewno odkryją też na wystawie, rosnąca na przestrzeni lat świadomość i wrażliwość architektów na kwestie projektowania w relacji z otoczeniem i środowiskiem naturalnym.

Część Technologia odwołuje się z kolei do rozwoju technologii i opracowywania materiałów oraz poszukiwania przez projektantów nowych rozwiązań formalnych i technicznych, czerpania inspiracji z innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowy infrastruktury czy pojazdów.

Następna część wystawy, Manifest, odwołuje się do potencjału architektury do komunikowania treści ideowych i ideologicznych, ponieważ zarówno pojedyncze obiekty, jak i założenia urbanistyczne dzielnic i miast są rodzajem manifestu idei.

Sekcja Czas i przestrzeń nawiązuje do myślenia o architekturze nie tylko jako statycznej materialnej strukturze, ale także jako procesie zachodzącym dzięki ożywianiu tkanki budowlanej przez obecność człowieka czy pomoście łączącym przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

Ostatnie zagadnienie podjęte na wystawie to Koszty – ta część odnosi się do wpływu architektury na jakość życia człowieka oraz do zobowiązań i odpowiedzialności projektantów wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Sześć przedstawionych pojęć ma pełnić dla publiczności funkcję drogowskazów w wędrówce po dziejach architektury polskiej, pozwalają one także poszerzyć obszar refleksji o perspektywę ponadregionalnych i ponadczasowych pytań.

Wśród omawianych na wystawie problemów podjęte zostały takie zagadnienia, jak: mieszkalnictwo, przestrzenie wspólne, odpowiedzialność społeczna architektury czy nowe rozwiązania urbanistyczne, czyli wciąż aktualne dla działalności architektonicznej kwestie mające istotne konsekwencje dla naszej codzienności.

Na wystawie prezentowane są makiety, fotografie oraz materiały multimedialne ukazujące wybrane czołowe realizacje architektoniczne. Pochodzą one przede wszystkim z kolekcji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Wzbogacone zostały o wypożyczenia z innych instytucji (Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) i współcześnie działających pracowni architektonicznych (m.in. BBGK Architekci, KWK Promes, Biuro Projektów Lewicki Łatak).

***
Trendy, inspirujące wnętrza, najlepsze realizacje w architekturze, nowości ze świata designu i ciekawe rozmowy wprost do Twojej skrzynki!  Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!

Powiązane artykuły:

Ścieżki Stanleya Kubricka

Ścieżki Kubricka

kraków | 3 czerwca 2014

Wystawa "Stanley Kubrick" w Muzeum Narodowym w Krakowie.